بیعت نکردن با یزید
حرکت امام به مکه
نامه های کوفیان
رفتن مسلم به کوفه
رفتن ابن زیاد به کوفه
حرکت امام از مکه به کوفه
شهادت مسلم
برخورد امام با لشکر حر
خواب امام حسین
رسیدن کاروان به کربلا
شب عاشورا
خطبه امام در روز عاشورا
پیوستن حر به امام حسین
نماز ظهر عاشورا
شهادت حضرت علی اکبر
شهادت حضرت عباس
شهادت امام حسین و حضرت علی اصغر
بعد از شهادت امام
ورود اسرا به کوفه
شهادت عفیف
از کوفه به شام
ورود اسرا به شام
در مقابل یزید
فرستاده پادشاه روم