بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramرسالت قلم

قلمى فايده دارد كه بيدارگر توده‏هاى مردم باشد. شهدا را قلمها مى‏سازند و قلمها هستند كه شهيد پرورند. دماء شهدا اگر چه بسيار ارزشمند و سازنده است لكن قلمها بيشتر مى‏توانندسازنده باشند.

قلم خودش يكى از اسلحه‏هاست؛ اين قلم بايد دست اشخاص صالح، و دست‏افاضل باشد. اشخاصى كه قلم در دستشان است متوجه باشند كه قلم آنها، زبان آنها، درحضور خداست. همت بگماريد كه قلم و بيان خويش را براى تعالى اسلام و كشور و ملت‏خود به‏كار گيريد.

قلمها اگر در دنيا براى خدا و براى خلق خدا به كار بيفتد، مسلسلها كنارمى‏رود. شما كوشش كنيد كه با بيان و قلم، مسلسلها را كنار بگذاريد و ميدان را به‏قلمها و به علمها و به دانشها واگذار كنيد. قلمها اگر در دنيا براى خدا و براى خلق خدا به كار بيفتد، مسلسلها كنارمى‏رود، و اگر براى خدا و براى خلق خدا نباشد مسلسل ساز مى‏شود. آن كسى قلمش قلم انسانى است كه از روى انصاف بنويسد.

قلمى آزاد است كه توطئه‏گر نباشد. آن قدرى كه بشر از قلمهاى صحيح نفع برده است از چيزى ديگر نبرده است، وآن قدرى كه ضرر كشيده است، از چيزهاى ديگر ضرر نبرده است. كسانى كه اهل قلم هستند، اهل بيان هستند، كوشش كنند كه مردم را دعوت به‏وحدت بكنند. مسئوليت بزرگ شما امروز قلمهايى است كه در دست‏شماست.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved