تبليغات

بدانيد كه تبليغات در رأس امور است. امروز جهان روى تبليغات مى‏چرخد. توجه داشته باشيد كه بالاترين چيزى كه مى‏تواند اين انقلاب را در اين جا به ثمر برساند و در خارج صادر كند، تبليغات است، تبليغات صحيح. تقويت و توسعه تبليغات خصوصا در خارج از كشور، از اهم امور است.

مسأله تبليغات يك امر مهمى است كه مى‏شود گفت در دنيا در رأس همه امور قرار گرفته است، و مى‏توان گفت كه دنيا بر دوش تبليغات است. غربيان و در سابق انگلستان و بعد از او آمريكا و ساير كشورهاى قدرتمند، دنبال اين بودند كه با تبليغات دامنه‏دار خودشان، به ممالك ضعيف باور بياورند كه ناتوانند.

وصيت اين جانب به وزارت ارشاد در همه اعصار، خصوصا عصر حاضر كه ويژگى خاص دارد، آن است كه براى تبليغ حق مقابل باطل و ارائه چهره حقيقى جمهورى اسلامى كوشش كنند. تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات، بر خلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است، و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است. با تبليغات صحيح اسلام را آنگونه كه هست به دنيا معرفى نماييد.

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved