بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramفرهنگ و تمدن

آن چيزى كه ملتها را مى‏سازد فرهنگ صحيح است. فرهنگ مبدا همه خوشبختيها و بدبختيهاى ملت است. اگر فرهنگ درست بشود يك مملكت اصلاح مى‏شود. اگر فرهنگ، فرهنگ صحيح باشد جوانهاى ما صحيح بار مى‏آيند.

اگر مشكلات فرهنگى و آموزشى به صورتى كه مصالح كشور اقتضا مى‏كند حل شود،ديگر مسائل به آسانى حل مى‏گردد. اساسا فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مى‏دهد ؛ و باانحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهاى اقتصادى، سياسى، صنعتى و نظامى‏قدرتمند و قوى باشد ولى پوچ و پوك و ميان‏تهى است. اگر ما وابستگى فرهنگى داشته باشيم دنبالش وابستگى اقتصادى هم هست، وابستگى اجتماعى هم هست، سياسى هم هست، همه اينها هست.

راس همه اصلاحات اصلاح فرهنگ است، و نجات جوانهاى ما از اين وابستگى به‏غرب. مقدار صدمه‏اى كه ايران از متفكرين و متجددين فرنگ‏رفته خوده است، از هيچ‏كس نخورده است. كمال تاسف است كه كشور ما كه حقوق اسلامى و قضاى اسلامى و فرهنگ اسلامى‏دارد، اين فرهنگ را، اين حقوق را ناديده گرفته است و دنبال غرب رفته‏است. تا اين مغز استعمارى را ما عوض نكنيم، يك مغز استقلالى جايش نگذاريم‏نمى‏توانيم اين مملكت را اداره كنيم.

فرهنگ استعمارى، جوان استعمارى تحويل مملكت مى‏دهد. با انحراف فرهنگ، كشور به انحراف كشيده مى‏شود. راه اصلاح يك مملكتى اصلاح فرهنگ آن مملكت است، اصلاح بايد از فرهنگ‏شروع شود.

استقلال و موجوديت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشات مى‏گيرد. ما با تمدن مخالف نيستيم، با تمدن صادراتى مخالفيم ؛ تمدن صادراتى ما رابه اين روز نشانده است. ما تمدنى را مى‏خواهيم كه بر پايه شرافت و انسانيت استوار باشد.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved