بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramجنگ تحميلى عراق عليه ايران

ما در جنگ پرده از چهره تزوير جهانخواران كنار زديم. ما در جنگ به اين نتيجه رسيديم كه بايد روى پاى خود بايستيم. ما در جنگ براى يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم. ما براى اداى تكليف جنگيده‏ايم و نتيجه فرع آن بوده است.

ما مظلوميت‏خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‏ايم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‏ايم. اين جنگ و تحريم اقتصادى و اخراج كارشناسان خارجى، تحفه‏اى الهى بود كه مااز آن غافل بوديم. ما در جنگ ريشه‏هاى انقلاب پربار اسلاميمان را محكم كرديم.

البته دفاع بر هر مسلمى، بر هر انسانى واجب است ؛ و ما به حسب امر خدادفاع كرديم از خودمان و دفاع كرديم از اسلام. جنگ در عين حال كه ناگوار بود و شهرهاى ما را خراب كرد، ولى بركاتى داشت‏كه اسلام به دنيا معرفى شد. جنگ ما موجب شد كه تمامى سردمداران نظامهاى فاسد، در مقابل اسلام احساس‏ذلت كنند. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود، و اين جنگ‏از آدم تا ختم زندگى وجود دارد.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved