بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramمبارزه با آمريكا

هر چه فرياد داريد بر سر آمريكا بكشيد. همه ملت ما دشمن شماره اول خودش را امروز آمريكا مى‏داند. اسلحه‏هاى سرد و گرم، يعنى قلم و بيان و مسلسل را از نشانه‏گيرى به روى يكديگرمنحرف، و به سوى دشمنهاى انسانيت كه در راس آنها آن آمريكاست نشانه‏ برويد.

ما اعتقادمان اين است كه بايدمسلمين با هم متحد بشوند و تودهنى بزنند به‏آمريكا ؛ و بدانند كه مى‏توانند! ما دنبال اين نيستيم كه آمريكا براى ما كار بكند، ما آمريكا را زير پامى‏گذاريم. اگر معناى ضديت با آمريكا اين است كه ما نمى‏خواهيم وابسته به آمريكاباشيم، آرى ما ضد آمريكايى هستيم و اگر ترس آمريكا از اين است، آرى بايدبترسند. دشمن مشترك ما كه امروز اسرائيل و آمريكا و امثال اينهاست، كه مى‏خواهندحيثيت ما را از بين ببرند و ما را تحت‏ستم دوباره قرار بدهند، اين دشمن‏مشترك را دفع بكنيد. آن داغى كه به دل آمريكا وارد شده است به واسطه اين نهضت، به دل هيچ كس‏وارد نشده است.

ما جرممان اين است كه با آمريكا مخالف هستيم. اگر ما همه از بين برويم بهتر است از اين كه ذليل باشيم زير دست صهيونيسم،و زير دست آمريكا. اى مظلومان جهان! از هر قشر و از هر كشورى هستيد بخود آييد، و از هياهوهاو عربده آمريكا و ساير زورمندان نهراسيد، و جهان را بر آنان تنگ كنيد. آمريكا در مقابل مسلمين نمى‏تواند خودنمايى كند. آمريكا هيچ غلطى نمى‏تواند بكند. اين نزاعى كه، مبارزه‏اى كه الان بين كفر و اسلام است، اين منازعه بين ما وآمريكا نيست، بين اسلام است و كفر. الآن در راس همه مسائل اسلامى ما قضيه مواجهه با آمريكاست.

امروز اگر قواى‏ما از هم منفصل شوند به نفع آمريكاست، و الآن دشمن آمريكاست و بايد تمام‏تجهيزات ما به طرف اين دشمن باشد. خوشوقتى كامل ما آن روزى است كه سلطه همه استعمارگران شرق و غرب، وبخصوص آمريكاى جهانخوار از سر مسلمانان قطع شود. آمريكا ممكن است ما را شكست دهد ولى نه انقلاب ما را ؛ و به همين دليل‏است كه من به پيروزى خودمان اطمينان دارم ؛ دولت آمريكا مفهوم شهادت رانمى‏فهمد. ما يقين داريم اگر دقيقا به وظيفه‏مان كه مبارزه با آمريكاى جنايتكار است‏ادامه دهيم، فرزندانمان شهد پيروزى را خواهند چشيد.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved