بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramماهيت دولت آمريكا

ما آن قدر صدمه كه از آمريكا ديديم از هيچ كس نديديم. سلطه آمريكا تمام بدبختيهاى ملل مستضعف را به دنبال دارد. آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است. آمريكا مى‏گويد كه ما در منطقه منافع داريم، چرا بايد او در منطقه ما منافع‏داشته باشد چرا بايد منافع مسلمين منافع آمريكا باشد ملل اسلام، از اجانب عموما و از آمريكا خصوصا متنفر است. دنيا بداند كه هر گرفتاريى كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند، از اجانب‏است، از آمريكاست.

مهمترين و دردآورترين مساله‏اى كه ملتهاى اسلامى و غيراسلامى كشورهاى حت‏سلطه‏با آن مواجه است، موضوع آمريكاست. همه گرفتارى‏هايى كه ما داريم از دست آمريكا داريم. همه مصيبت ما زير سر آمريكاست.

آمريكا شماها را براى نفتتان مى‏خواهد، آمريكا شما را براى اين مى‏خواهد كه‏بازار درست كند، كه نفتتان را ببرد و بنجلها را بياورد به شما بفروشد. دشمن اصلى اسلام و قرآن كريم و پيامبر عظيم‏الشان - صلى الله عليه و آله وسلم - ابرقدرتها، خصوصا آمريكا و وليده فاسدش اسرائيل است.

آمريكا اين تروريست بالذات دولتى است كه سرتاسر جهان را به آتش كشيده،و همپيمان او صهيونيسم صهيونيست جهانى است كه براى رسيدن به مطامع خود، جناياتى مرتكب مى‏شود كه قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند. تمام گرفتارى ما از اين آمريكاست، تمام گرفتارى ما از اين اسرائيل است. رئيس جمهور آمريكا بداند، بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست‏پيش ملت ما. احساسات ايرانيان عليه ملت آمريكا نبوده، بلكه عليه دولت‏آمريكاست.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved