بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramمستكبرين و ابرقدرتها

ما اگر چنانچه قدرت داشته باشيم تمام مستكبرين را از بين خواهيم برد. سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستكبرين است ؛ و تا اين سلطه‏طلبان‏بى‏فرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خداى تعالى به آنها عنايت‏فرموده است نمى‏رسند.

ما آن صدمه‏اى كه از قدرتهاى بزرگ خورديم، بايد بگوييم كه بالاترين صدمه، صدمه شخصيت بوده. امروز وضع سياسى دنيا طورى است كه تمام كشورهاى عالم در تحت نظر سياسى‏ابرقدرتها هستند. تمام گرفتاريهايى كه ملتها پيدا كردند، از دست اين ابرقدرتهاست. تمام مقصد اين جنايتكارها رسيدن به يك نقطه است، قدرت ؛ قدرت براى‏كوبيدن هر كسى كه در مقابلشان است. بر روشنفكران است كه هرچه بيشتر در رسوايى ابرقدرتها و قدرتها بكوشند.

بدانند كه كشورهاى قدرتمند فرصت طلب، كه غايت آمالشان دست‏يافتن بركشورهاى اسلامى و مستضعف است، آنان را در موقع گرفتارى تنها مى‏گذارند ؛ وكلمه وفا در قاموس آنان راهى ندارد. متحد شويد كه در سايه اتحاد پيروزيتان بر ابرقدرتها حتمى است.

حق گرفتنى است؛ قيام كنيد و ابرقدرتها را از صحنه تاريخ و روزگاربراندازيد. قدرتهاى جهان بدانند امروز مثل ديروز نيست كه با يك تشر، ملتها چون دولتهااز ميدان عقب‏نشينى كنند. ما هيچ خوفى از ابرقدرتها نداريم، و در عين حالى كه دستمان از همه آن سلاحهاى‏آدمكش كذايى كوتاه هست، لكن ايمانمان ما را وادار مى‏كند كه نترسيم وخوف نداشته باشيم. مقصد يك مقصد است و آن شكست ابرقدرتهاست. وظيفه ماست كه در مقابل ابرقدرتها بايستيم، و قدرت ايستادن هم داريم.

ما به ابرقدرتها آن قدر سوءظن داريم كه اگر يك مطلب راستى هم بگويند، مااعتقادمان طورى مى‏شود كه براى مصلحتى گفته‏اند كه مردم را اغفال كنند. امروز روز مخالفت همه‏جانبه ابرقدرتهاست با اين ملت، در همه مظاهراسلامى‏اش ؛ و ما بايد بيدار باشيم و توجه داشته باشيم تبليغات اينها براى ماضررش بيشتر از جنگهاست. هدف اصلى دولتهاى استعمارگر محو قرآن، اسلام و علماى اسلام است. آن روز مبارك است بر ما كه سلطه جهانخواران بر ملت مظلوم ما و بر سايرملتهاى مستضعف شكسته شود، و تمام ملتها سرنوشت‏خودشان را به دست‏خودشان‏بگيرند. اين سيلى كه ابرقدرتها از ايران خوردند، از اول عمرشان تا حالا نخورده‏بودند.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved