بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramولايت فقيه

ولايت فقيه براى مسلمين يك هديه‏اى است كه خداى تبارك و تعالى داده است. بهترين اصل در اصول قانون اساسى، اين اصل ولايت فقيه است. امروز فقهاى اسلام حجت بر مردم هستند. ولى‏امر حجت‏خداست. ملت بى هادى نمى‏تواند كارى انجام بدهد.

من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمينان مى‏دهم كه امر دولت اسلامى اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبى بر اين مملكت وارد نخواهد شد. رهبر و رهبرى در اديان آسمانى و اسلام بزرگ، چيزى نيست كه خودبخود ارزش داشته باشد، و انسان را - خداى‏نخواسته - به غرور و بزرگ انديشى خود وادارد. اگر يك فقيهى يك مورد ديكتاتورى بكند، از ولايت مى‏افتد. فقيه اگر پايش را اينطور، كج بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت‏ساقط است.

مگر ولايت‏يك چيزى آسانى است كه بدهند دست هر كس. فقيه نمى‏خواهد به مردم زورگويى كند، اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد. ولايت فقيه است كه جلوى ديكتاتورى را مى‏گيرد ؛ اگر ولايت فقيه نباشد ديكتاتورى مى‏شود. ولايتى كه در حديث غدير است به معناى حكومت است، نه به معناى مقام‏معنوى.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved