بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramاستقلال و نفى وابستگى

اگر بخواهيم مستقل باشيم، بايد مهيا باشيم كه با همه چيز مقابله بكنيم. عمده اين است كه ما باور كنيم كه خودمان مى‏توانيم. مملكت مملكت‏خودمان است، خودمان هم بايد آبادش كنيم. بزرگترين فاجعه براى ملت ما اين وابستگى فكرى است كه گمان مى‏كنند همه چيزاز غرب است و ما در همه ابعاد فقير هستيم. يك مملكت اگر بخواهد خودش روى پاى خودش بايستد، مستقل بشود در همه‏ابعاد، چاره ندارد جز اين كه تفكر اين كه ما بايد از خارج چيز وارد بكنيم را از كله‏اش بيرون كند. ما مى‏خواهيم زندگى فقيرانه داشته باشيم ولى آزاد و مستقل باشيم. اين را بايد به خودمان اثبات كنيم كه ما هم آدميم، كه ما هم هستيم در دنيا، كه شرق هم يك جايى است، همه‏اش غرب نيست. ما ارزش حيات را به آزادى و استقلال مى‏دانيم.

بزرگترين آرزوى من اين است كه مردم ايران از چنگال ظلم نجات پيدا كنند، و صاحب كشورى باشند آزاد و مستقل، داراى نظامى اسلامى كه در آن حقوق انسانها آنچنان كه اسلام دستور داده است رعايت‏شود، و در راه پيشرفت و ترقى و سعادت انسانى سرمشق براى همه ملتها باشد. برادرهاى من! اگر بخواهيد آبرومند بشويد در دنيا و آخرت، و شرافتمندانه زندگى كنيد، بايد با قدرت و شدت در مقابل ديگران بايستيد، و در بين خودتان رحيم و رئوف و دوست باشيد. خودتان را مهيا كنيد براى ساختن كشورتان ؛ و ارزش دارد كه ما يك ده سال پانزده سال زحمت بكشيم و رنج ببريم و كشورمان مستقل بشود، و از دست و چنگال اين گرگهاى آدمخوار بيرون كشيده بشود. فرزندان عزيزم! ديگر اين شماييد كه بايد هر چه بيشتر كوشش كنيد تا نهال آزادى و استقلال كشور را آبيارى كنيد. اگر چنانچه استقامت كنيم، مويد و تاييدات الهى هستيم. در راس برنامه ملت و دولت بايد استقلال همه‏جانبه كشور، از قواى انتظاميه گرفته تا قواى تقنينيه و قضايه و اجرائيه باشد.

هر كس در هر جا كه هست كوشش كند، و كوششش اين باشد كه ما بايد وابسته نباشيم. همت كنيد تا آخرين رگ و ريشه‏هاى وابستگى اين كشور به بيگانگان را، در هر زمينه‏اى قطع نماييد. اين وابستگى فكرى، وابستگى عقلى، وابستگى مغزى به خارج، منشا اكثر بدبختيهاى ملتها و ملت ماست. اگر ما از وابستگى فكرى بيرون بياييم همه وابستگيها تمام مى‏شود. شما مردم شريف ايران، در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزى بزرگى به دست آورديد، و توانستيد با اتكال به خداى متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد، و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد. مبارك آن روزى است كه دست اجانب از ممالك ما، از ممالك اسلامى كوتاه شود و مسلمين روى پاى خودشان بايستند.

يك ايران آزاد ما مى‏خواهيم و يك ايران مستقل ما مى‏خواهيم، يك ايران قدرتمند مى‏خواهيم ؛ يك ايرانى ما مى‏خواهيم كه خود ملت بايستد و خود ملت اداره كند مملكت را. تا اين دو دست ما طرف شرق و غرب دراز است ما وابسته هستيم، ما كه مى‏خواهيم وابسته نباشيم بايد اول بيدار بشويم به اين كه ما خودمان هم شخصيت داريم، ما مى‏توانيم كار انجام بدهيم. گمان نكنيد كه ما حتما بايد همه چيزمان را از ديگران بگيريم، نه! شما به فكر اين باشيد كه همه چيزتان را خودتان درست كنيد. عيد مسلمين وقتى سعيد و مبارك هست كه مسلمين خودشان استقلالشان را و مجدشان را، آن مجدى كه در صدر اسلام براى مسلمين بود، به دست بياورند. ما تا نفهميم كه خودمان هم يك شخصيتى داريم، مسلمانها هم يك گروهى هستندو شخصيتى دارند و مى‏توانند خودشان هم كار انجام بدهند، تا نخواهيم يك كارى را، نمى‏توانيم ؛ و تا بيدار نشويم، نمى‏خواهيم. بايد همه ريشه‏هاى استبداد و ريشه‏هاى استعمار را از اين مملكت بكنيد.

اجازه نمى‏دهيم كسى در مقدرات مملكتمان دخالت كند. احتياج ما پس از اين همه عقب‏ماندگى مصنوعى به صنعتهاى بزرگ در كشورهاى خارجى، حقيقتى است انكارناپذير؛ و اين به آن معنى نيست كه ما بايد در علوم پيشرفته، به يكى از دو قطب وابسته شويم. براى ما فرقى بين شرق و غرب نيست، ما با اتكا به خدا و ملت‏شجاع استقلال واقعى را به دست مى‏آوريم. ملت ايران بدون اتكا به غرب و شرق مى‏خواهد روى پاى خود بايستد، و برسرمايه‏هاى مذهبى و ملى خود استوار باشد. ملت ايران تصميم گرفته‏است كه خود را از چنگال استعمار و استبداد نجات دهد، و مستقل و آزاد باشد؛ و سياستهاى خود را بر اين دو پايه طرح‏ريزى مى‏كند ؛ و براى او مهم نيست كه چه كسى اين سياستها را مى‏پسندد و يا نمى‏پسندد.

ما با هر نوع دخالت‏خارجى، به هر شكل، در سرنوشت ملتهاى ديگر مخالفيم و با اين دخالتها مبارزه خواهيم كرد. آزاديخواهى و استقلال‏طلبى شما در جبين تاريخ ثبت‏شد. وصيت من به وزراى حارجه در اين زمان و زمانهاى بعد، آن است كه مسئوليت شما بسيار زياد است،چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه‏ها، و چه در ياست‏خارجى حفظ استقلال و منافع كشور و روابط حسنه با دولتهايى كه قصد دخالت در امور كشور ما را ندارند.

و از هر امرى كه شائبه وابستگى - با همه ابعادى كه دارد - در آن هست به طور قاطع احتراز نماييد. ما اگر چنانچه بخواهيم اسلام را پيش ببريم ديگر نبايد نوكر باشيم. آيا آنهايى كه استقلال ملت ما را مى‏خواهند سلب كنند، آزادى كشور ما و ملت ما را مى‏خواهند از دستش بگيرند، آنها مرتجع هستند، يا آنهايى كه مى‏خواهند از زير بار ظلم خارج بشوند و مستقل باشند اميدواريم كه صلح جهانى بر پايه استقلال ملتها و عدم مداخله در امور يكديگر،و مراعات اصل حفظ تماميت ارضى كشورهاى منطقه، بنا گردد. ما روى پاى خود مى‏ايستيم و مطمئنا پيروزيم.

اگر شما بخواهيد استقلال پيدا بكنيد و آزادى حقيقى پيدا بكنيد، بايد كارى‏بكنيد كه در همه چيز خودكفا باشيد. استقلال مغزى شرط اول استقلال است، استقلال فكرى شرط اول استقلال است. ملتها خودشان بايد در فكر اسلام باشند. اگر ملت اين باور را داشته باشد كه ما مى‏توانيم در مقابل قدرتهاى بزرگ بايستيم ؛ اين باور اسباب اين مى‏شود كه توانايى پيدا مى‏كنند و در مقابل قدرتهاى بزرگ ايستادگى مى‏كنند.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved