بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramوحدت و برادرى

مسلمين بايد يد واحده باشند بر ضد همه ستمگران. اصولا دعوت به اسلام عدوت به وحدت است. مؤمنين سرتاسر دنيا برادرند به حسب حكم قرآن، و برادرها برابرند. در اسلام همين برادرى است كه مبدا همه خيرات است. با حفظ برادرى، شما به اين جا رسيديد ؛ و با حفظ برادرى بايد جلو برويد. من مكرر اعلام كرده‏ام كه در اسلام نژاد، زبان، قوميت و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين - چه اهل سنت و چه شيعه - برادر و برابر، و همه برخوردار از همه‏مزايا و حقوق اسلامى هستند. سنى و شيعه مطرح نيست در اسلام، كرد و فارس مطرح نيست در اسلام، همه برادر با هم هستيم.

ما الان همه‏مان با هم موظفيم كه دست به دست هم بدهيم، برادر باشيم با هم، و همه با هم بسازيم ايران را. آنچه كه لازم است الان براى همه ما، حفظ اين وحدت است. تا آن وقت كه يك هستيد اين يك را كسى نمى‏تواند بشكند. اگر علاقه به استقلال ايران داريد وحدت مذهبى داشته باشيد. راه رهايى هر ملتى از چنگال استعمار، مذهب است كه ريشه در عمق جان آن‏ملت دارد. مادامى كه حفظ كنيد شما وحدت خودتان را، خدا با شماست، يدالله مع الجماعه. ملت ايران با اين وحدت كلمه و اتكال به اسلام نهضت را پيش برد، و اين رمز را از دست نخواهد داد. بايد ما همه اين رمز را بفهميم كه وحدت كلمه رمز پيروزى است، و اين رمز پيروزى را از دست ندهيم.

ما در سايه آرامش و وحدت مى‏توانيم اين كشور را به مقاصد عاليه اسلامى برسانيم. امروز روز اتحاد ويگانگى است، و اين هم از الطاف بزرگ و تاييدات الهى است. همه مى‏دانيم وحدت ملت چه اثرهاى معجزه‏آساى داشته است و دارد ؛ و در مقابل، تفرقه و تنازع چه نكبتهايى به سر مسلمين در طول تاريخشان آورده است. رمز پيروزى شما ملت بزرگ، وحدت كلمه و اتكال به ايمان بود. اين وحدت و توجه به خدا و الله‏اكبر بود كه شما را بر آن قدرتها پيروز كرد. از امور مهمه‏اى كه بر همه ما واجب است دفاع از اسلام، دفاع از جمهورى اسلامى است، و آن بستگى دارد به وحدت. كوشش كنيد كه اين وحدت از دست نرود، و مهم اين كه اتكال بر خدا از دست نرود. اگر مسلمين يد واحد باشند كسى نمى‏تواند مقابل اين جمعيت قيام كند. اگر مسلمين با هم متحد بشوند هيچ دولتى نمى‏تواند به آنها غلبه كند. اسلام آمده است تا تمام ملل دنيا را، عرب را، عجم را، ترك را، فارس را، همه را با هم متحد كند ؛ و يك امت بزرگ به نام امت اسلام در دنيا برقرار كند. بايد ما شيعه و سنى، با هم برادر باشيم، نگذاريم ديگران بيايند همه چيزمان را ببرند. واجب است بر همه مسلمين كه با هم باشند. اگر ملتهاى مسلم كه تقريبا يك ميليارد جمعيت هستند، اينها برادر با هم باشند و به برادرى با هم رفتار كنند، هيچ آسيبى بر اينها واقع نمى‏شود. اين جانب با كمال‏تواضع، دست‏خود را به طرف تمام جناحهايى كه در خدمت اسلام هستند دراز مى‏كنم، و از همه استمداد مى‏كنم كه با هم پيوستگى همه جانبه، در راه بسط عدالت اسلامى كه يگانه‏راه سعادت ملت است كوشا باشند.

اين جانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان كوشش كرده و مى‏كنم، و از خداوند متعال در اين امر بسيار مهم كه هستى ملت بدان پيوسته است استمداد مى‏نمايم. سخنرانيهاى سالم و سازنده در محيطهاى سالم غيرمتشنج، براى ايجاد وحدت و تفاهم و جلوگيرى از اختلاف و تشنج، مفيد و موجب رضاى خداست. هى نگوييد وحدت و دنبالش نباشيد، عملا با هم وحدت داشته باشيد. شما برادرهاى هم هستيد. تاكيد مى‏كنم كه اگر سران با هم خوب باشند، اين كشور صدمه نمى‏بيند ؛ و اگر صدمه‏اى اين كشور ببيند از اختلاف سران است. هميشه سفارش كرديم به اين كه بايد وحدت كلمه داشته باشيد تا بتوانيد يك كارى انجام بدهيد. اگر هر كدام يك جناح خاصى باشد، يك طرف خاصى بكشد / و او طرف ديگرى بكشد /، اين، اولين استفاده‏اش مال اجانب است.

با هم بايد متحد بشويم، و اگر با هم متحد بشويم آسيب‏پذير نيستيم. اگر بخواهيد كه اسلام تحقق پيدا بكند، همه آثار شرك و كفر از اين مملكت از بين برود، بايد اين وحدت كلمه و اين نهضت را حفظ كنيد. اگر چنانچه يك ملتى نخواهد آسيب ببيند، بايد اين ملت اولا با هم متحد باشد، و ثانيا در هر كارى كه اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد.

ما يك ارتش جداى از سپاه و سپاه جداى از كميته و كميته جداى از بسيج، و همه اينها جداى از عشاير، نداريم، ما برادرهايى هستيم كه اسماءشان مختلف است لكن ارواحشان يكى است. تمام قواى مسلح در جمهورى اسلامى، براى مقصد واحد و هدف معين كوشش مى‏كنند، و همه بايد به منزله دست واحد عليه مخالفان و معاندان با اسلام و جمهورى اسلامى باشند. انسجامى كه امروز بين ملت دلير و ارتش و سپاه شجاع ديده مى‏شود، در تاريخ ايران و جهان بى‏سابقه است. ما متحد و نيرومند و آماده نبرديم ؛ كه دستخوش تجاوزات بيگانه شده و مى‏شويم و ظلم مى‏بينيم.

بر دانش ‏آموزان، دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است كه با تمام نيرو وحدت خويش را حفظ، و از انقلاب اسلامى خود طرفدارى نمايند. برادر باشيم! مخاصمه مال اهل جهنم است. امروز رمز پيروزى شما وحدت كلمه اسم. شما امروز احتياج داريد به وحدت كلمه، امروز بيشتر از ديروز احتياج داريد، و فردا بيشتر از امروز. اراده خدا بود كه منت بر همه گذاشت و همه اقشار را با هم متحد كرد. مطمئن باشيد كه وقتى يك ملت در يك امر اسلامى همدست‏شدند -چنانچه كه مى‏بينيد شدند-، هيچ قدرتى نمى‏تواند آنها شما را عقب بزند. تمام مسلمين با هم برادرند و برابرند و هيچ يك از آنها از ديگرى جدا نيستند ؛ و همه آنها زير پرچم اسلام و زير پرچم توحيد بايد باشند.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved