بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramمستضعفين بپاخيزيد !

اى مستضعفان جهان ! برخيزيد و همپيمان شويد ، و ستمگران را از صحنه برانيد ، كه زمين از خداست و وارث آن مستضعفانند. هان اى مسلمانان جهان! و مستضعفان تحت‏سلطه ستمگران! بپاخيزيد و دست‏اتحاد به هم دهيد، و از اسلام و مقدرات خود دفاع كنيد ، و از هياهوى‏قدرتمندان نهراسيد . هان اى مسلمانان جهان و مستضعفان گيتى! بپاخيزيد و مقدرات خود را به دست‏گيريد .

تا كى نشسته‏ايد كه مقدرات شما را واشنگتن يا مسكو تعيين كنند ! مستضعفين عالم اگر بخواهند يك زندگى شرافتمندانه انسانى داشته باشند ، بايدهمه مستضعفين جهان به هم دست بدهند و قدرت اين قدرتمندانى كه حق وتو داردند ،اينها را بايد محدود كنند . شما اى مستضعفان جهان! و اى كشورهاى اسلامى و مسلمانان جهان! بپاخيزيد و حق‏را با چنگ و دندان بگيريد . هان اى مستضعفان جهان! بر مستكبران آدمخوار بشوريد ، و حق خود را از آنان‏بگيريد؛ كه خداوند با شماست، و وعده او تخلف ناپذير است . بيدار شويد و خفتگان را بيدار كنيد ؛ زنده شويد و مردگان را حيات بخشيد ؛ و در تحت پرچم توحيد ،براى درهم پيچيدن دفتر استعمار سرخ و سياه ، و خودفروختگان بى‏ارزش فداكارى كنيد .

مستضعفين همه بلاد ، همه ممالك ، بايد حق خودشان را با مشت محكم بگيرند ، منتظر نباشند كه آنها حق آنان را بدهند ، مستكبرين حق كسى را نخواهند داد . اى مستضعفين جهان! برخيزيد و در مقابل ابرقدرتها بايستيد ، كه اگرايستاديد ، اينها هيچ كارى نمى‏توانند بكنند. محرومان و ستمديدگان تاريخ بايد خود برخيزند ، و انتظار نكشند كه ستمكاران‏آنان را از بند نجات دهند . پيروزى نهايى اين است كه همه بلاد ، همه مستضعفين ، بر همه مستكبرين پيروزبشوند . عيد ملت مستضعف روزى است كه مستكبرين دفن شوند .  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved