بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramدين اسلام

اسلام بالاترين مكتب است. اسلام از همه مكتبهاى عالم منزه‏تر است. اسلام براى بشر آمده است،نه براى مسلمين و نه براى ايران. انبيا مبعوثندبر انسانها، و پيغمبر اسلام مبعوث بود بر انسانها. اسلام براى تهذيب انسان آمده است.

اسلام مكتب انسان‏ساز است. اسلام براى تربيت انسان آمده است. مطلب در برنامه اسلام، انسان است وتربيت انسانى. اسلام با هر چيز كه انسان را به پوچى و از خود بيگانه شدن مى‏كشاند، مبارزه‏مى‏كند. اسلام يك مكتبى است كه براى انسان‏سازى آمده است. مكتب اسلام مكتب انسان‏سازى است. اسلام براى اين انسانى كه همه چيز است، يعنى از طبيعت تا ماوراء الطبيعه،تا عالم الوهيت مراتب دارد؛ اسلام تز دارد، برنامه دارد اسلام. ملت ايران با داشتن مكتب مترقى چون اسلام، دليلى ندارد كه براى پيشرفت وتعالى خود، از الگوهاى غربى و يا كشورهاى كمونيست تقليد كند.

اگر همه چيز اسلامى بشود، يك جامعه‏اى پيدا مى‏شود غير قابل فساد. اسلام براى اصلاح جامعه است. حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. اسلامى كه بيشترين تاكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است، و انسان رادعوت مى‏كند، به بازدارى از همه خرافات و اسارت قدرتهاى ارتجاعى و ضد انسانى چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت و نوآوريهاى مفيد بشر - كه حاصل تجربه‏هاى‏اوست - سازگار نباشداسلام در اعلى مرتبه تمدن است ؛ مراجع عاليقدر اسلام در اعلى مرتبه تمدن‏هستند. در اسلام تمام آثار تجدد و تمدن مجاز است، مگر آنهايى كه فساد اخلاق‏بياورند، فساد عفت بياورند. اسلام آن چيزهايى كه مخالف با مصالح ملت بوده‏است، آنها را نفى كرده، آنهايى را كه موافق با مصالح ملت است، آنها رااثبات كرده است. آن چيزهايى كه اسلام جلويش را گرفته است، همينهايى است كه جوانهاى ما رابه تباهى مى‏كشد. دراسلام يك قانون است، و آن قانون الهى است كه حكمفرماست.

ما معتقديم تنها مكتبى كه مى‏تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام‏است. و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلى كه امروز با آن دست به‏گريبان است، نجات پيدا كند و انسانى زندگى كند، انسان‏گونه، بايد به اسلام‏روى بياورد. اسلام براى نجات بشر آمده است. اسلام براى سازندگى آمده است، و نظر اسلام به ساختن انسان است. جامعيت و همه جانبه بودن قوانين اسلام، آنچنان است كه اگر كسى آن رابشناسد، معترف خواهد شد كه از حد و مرز فكر بشر بيرون است، و ممكن نيست‏زاييده قدرت علمى و تفكر انسان باشد. اسلام براى مليت‏خاصى نيست و ترك و فارس و عرب و عجم ندارد. اسلام متعلق‏به همه است و نژاد و رنگ و قبيله و زبان، در اين نظام ارزش ندارد. در اسلام اساسا نژاد مطرح نيست، عربى و عجمى و ساير گروهها، ابدا مطرح‏نيست. اسلام براى تربيت انسان آمده است. مطلب در برنامه اسلام، انسان‏است و تربيت انسانى. اسلام آمده است تا تمام ملل دنيا را، عرب را، عجم را، ترك را، فارس‏را، همه را به هم متحد كند؛ و يك امت بزرگ به نام امت اسلام در دنيابرقرار كند؛ تا كسانى كه مى‏خواهند سلطه بر اين دولتهاى اسلامى و مراكز اسلام‏پيدا بكنند نتوانند، به واسطه اجتماع بزرگى كه مسلمين از هر طايفه تشكيل‏مى‏دهند.

اين قدرت اسلام است كه طوايف مختلفه را در زير يك سقف جمع كرده است. من مكرر اعلام كرده‏ام كه در اسلام، نژاد، زبان، قوميت و ناحيه مطرح‏نيست. در قانون اسلام فرقى ما بين اشخاص نيست. اسلام دين افراد مجاهدى است كه دنبال حق و عدالتند، دين كسانى است كه‏آزادى و استقلال مى‏خواهند، مكتب مبارزان و مردم ضداستعمارى است. بايد سعى كنيم تا حصارهاى جهل و خرافه را شكسته، تا به سرچشمه زلال اسلام‏ناب محمدى - صلى الله عليه و آله - برسيم. شياطين دنبال اين هستند كه اين اسلام را بشكنند. امروز اسلام در مقابل تمامى كفر است. هيچ قدرتى در مقابل اسلام نيست. اسلام را مقتداى خودتان قرار بدهيد، و در مقابل اسلام خاضع باشيد. اسلام عزيزتر از آن است كه ما تصور مى‏كنيم. مكتب اسلام، مكتب تهذيب است. اسلام ماديات را چنان همچو تعديل مى‏كند كه به الهيات منجر مى‏شود. اسلام همه چيز را گفته است، لكن اشكال از مسلمين بر سر مسلمين است.

مشكل عمده مسلمين، همان دورى از اسلام و قرآن است. چنانچه ملتها از اسلام اطلاع پيدا كنند، خواهند فهميد كه هر چه مى‏خواهند دراسلام وجود دارد. اين كشور هر چه صدمه خورده است، از كسانى بوده كه اسلام را نمى‏شناخته‏اند. آنهايى كه نظر سوء نسبت به اسلام دارند، از باب اين است كه اسلام را درك‏نكرده‏اند. من نصيحت مى‏كنم كه مسير خودتان را از اسلام جدا نكنيد، مسير خود را ازروحانيت جدا نكنيد، اين قدرت الهى را، اين قدرت روحانيت را كه يك قدرت‏الهى است از دست ندهيد. اين دژ بزرگ اسلام، و اين دژ بزرگ روحانيت، هر دوى آن مورد نفرت اجانب‏است. اسلام حكومتها را موظف به خدمت كرده است. اسلام در خدمت مستضعفين است. اسلام خيرخواه شماهاست، اسلام در دنيا و آخرت شما را سعادتمندمى‏كند. اسلام براى همه چيز آورده است.

اسلام براى نجات مستضعفين آمده است. اسلام دين آزادى و استقلال است. اسلام ماديات را به تبع معنويات، قبول دارد. اسلام هم تربيت باطنى مى‏كند و هم حفظ مصالح دنيوى. قوانين اسلام به نيازهاى انسان پاسخ مى‏گويد. اين قوانين بسيار صريح و روشن‏هستند. اسلام در ابعاد سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، نيازهاى مردم را براى‏ترقى واقعى برمى‏آورد. مكتب اسلام يك مكتب مادى نيست، يك مكتب معنوى است؛ ماديت را درپناه معنويت اسلام قبول دارد، معنويات، اخلاق، تهذيب نفس. اسلام نه دعوتش به خصوص معنويات است، و نه دعوتش به خصوص ماديات‏است ؛ هر دو را دارد.

يعنى اسلام و قرآن كريم آمده‏اند كه انسان را، به همه‏ابعادى كه انسان دارد، بسازند او را، تربيت كنند او را. اسلام يك حكومتى است كه يك جنبه‏اش حكومت‏سياسى است و يك جنبه‏اش‏حكومت معنوى. اسلام يك دين عبادى- سياسى است كه در امور سياسى‏اش عبادت منضم است، ودر امور عبادى‏اش سياست. رسول الله پايه سياست را در ديانت گذاشته است. رسول الله - صلى الله‏عليه و آله و سلم - تشكيل حكومت داده است. اسلام دين سياست است، حكومت دارد.

احكام سياسى اسلام بيشتر از حكام عبادى آن است. فعاليت‏سياسى يكى از وظايف مذهبى مسلمانان است. والله اسلام تمامش سياست است. سياست مدن از اسلام سرچشمه مى‏گيرد. دين اسلام يك دين سياسى است كه همه چيزش سياست است، حتى عبادتش. اسلام براى همه چيز، براى همه زندگيها برنامه دارد. اسلام براى تمام زندگى انسان، از روزى كه متولد مى‏شود تا موقعى كه وارد قبرمى‏شود، دستور و حكم دارد.

در احكام مقدس اسلام، بيش از امور عبادى، در امور سياسى و اجتماعى بحث‏شده است. اسلام برنامه زندگى دارد ؛ اسلام برنامه حكومت دارد. احكام اسلام احكامى است كه بسيار مترقى است، و متضمن آزاديها و استقلال وترقيات. هر كشورى كه به قوانين اسلام عمل نمايد، بدون شك از پيشرفته‏ترين كشورهاخواهد شد.

اسلام خود از پايه‏گذاردن تمدن بزرگ در جهان بوده است. اسلام بود و اين صداهاى الله‏اكبر، كه شما را به پيروزى رساند. اسلام بود كه شما را راه انداخت، و به شما چنان همچو قدرتى داد كه درمقابل اين قدرتهاى شيطانى بزرگ ايستاديد و نترسيديد. بازگذاشتن دست كسانى كه قصد توطئه نسبت به اسلام و ملت را دارند خيانت‏است.

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved