بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramايمان و ارزشهاى معنوى

اگر ايمان وارد قلب شود كارها اصلاح مى‏شود . ايمان به خدا نور است ،ايمان به خدا باعث مى‏شود كه تمام تاريكيها از پيش‏پاى مؤمنين برداشته بشود. ايمان عبارت از اين است كه آن مسائلى را كه شما با عقلتان ادراك كرده‏ايد ،آن مسائل را قلبتان هم به آن آگاه بشود ، باورش بيايد . كسانى كه با خدا باشند، توجه به خدا و ايمان به خدا داشته باشند ، خداوندآنها را از تمام ظلمتها، از تمام تاريكيها خارج مى‏كند ، و به حقيقت نورمى‏رسند .

 بدان كه حقيقت علم و ايمان - كه متقوم به علم است - نور است . بدان كه ايمان نيز از كمالات روحانيه‏اى است كه به حقيقت نوريه آن كمتر كسى‏آگاه گردد . حتى خود مؤمنين تا در عالم دنيا و ظلمت طبيعت هستند ، از نورانيت‏ايمان خود و كراماتى كه‏در پيشگاه مقدس حق براى آنها است مطلع نيستند . مبدا همه خيرات و مبدا همه ترقياتى كه براى يك مملكت است ، چه در جهت‏مادى، چه در جهت معنوى ، اين است كه ايمان در كار باشد .

تهديد و تطميع در كسانى اثر مى‏كند كه ايمان ندارند . مدعيان ايمان زيادند ، لكن مؤمنين اندكند . اگر جنبه ايمان مردم تقويت‏شد ، همه امور به راحتى انجام مى‏شود . عدد كم بودن اشكال ندارد ، ايمان قوى بودن مهم است. آنچه ميزان سعات است اين است كه انسان مؤمن باشد ، و صبر داشته باشد وديگران را به صبر وادار كند، و حق بگويد و ديگران را به حق گفتن وادار بكند . من نمى‏توانم باور كنم كه كسى مبادى معنوى نداشته باشد و براى مردم‏كوشش كند . كوشش كنيد معنويت را تقويت كنيد در بين اين ملت ، با معنويت است كه شمامى‏توانيد استقلال خودتان را حفظ كنيد و به مراتب كمال برسانيد . ارزشهاى معنوى ارزشهاى هميشگى هستند . همه بدبختيها از ضعف ايمان و سستى يقين است . شرافت به تقواست . خرابيهاى مادى جبرانش آسانتر از خرابيهاى معنوى است .

كسانى كه براى خدا كار مى‏كنند، هيچ وقت باخت در آن نيست . آنهايى كه براى‏دنيا كار مى‏كنند باخت دارند ، كه اگر نرسيدند ، خوب باختند و عمرشان راهم هدر دادند . ما اميدمان به خداست و مايوس از خدا نيستيم ، و بر مشكلات به اميد خدا غلبه‏مى‏كنيم . من اطمينان دارم كه تا اين ملت توجه به خدا دارد ، هيچ قدرتى نمى‏تواند به‏اين آسيب برساند . اگر ملت ما براى خدا و براى رضاى پيغمبر اكرم به پيش برود ، تمام مقاصدش‏حاصل خواهد شد . گمان نكنيد كه كاخ سفيد و كرملين الآن آرام نشسته‏اند و با وضع آرام زندگى‏مى‏كنند ، آنها با اضطراب زندگى مى‏كنند ، و اين اضطراب براى اين است كه آنهاتبع شيطان هستند ، و شيطان نمى‏گذارد كه طمانينه پيدا بشود در قلب انسان . اگر ايمان به خدا و عمل براى خدا در فعاليتهاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى وساير شؤون زندگى بشر وارد شود ، پيچيده‏ترين مشكلات امروزى جهان به آسانى حل‏مى‏شود .  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved