محرم و عاشورا

محرم ماهى است كه عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قيام كرده ، و به‏اثبات رسانده است كه در طول تاريخ ، هميشه حق بر باطل پيروز شده است . محرم ماهى است كه به وسيله سيد مجاهدان و مظلومان اسلام زنده شده ، و از توطئه ‏عناصر فاسد و رژيم بنى اميه ، كه اسلام را تا لب پرتگاه برده بودند ، رهايى‏بخشيد . اين خون سيدالشهد است كه خونهاى همه ملتهاى اسلامى را به جوش مى‏آورد .

ماه محرم براى مذهب تشيع ماهى است كه پيروزى ، در متن فداكارى و خون به‏دست آمده است . محرم ماه نصضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياى خداست ، كه با قيام خود درمقابل طاغوت ، تعليم سازندگى و كوبندگى به بشر داد ، و راه فناى ظالم و شكستن‏ستمكار را به فدايى دادن و فدايى شدن دانست . و اين خود سرلوحة تعلميمات اسلام‏است براى ملتها تا آخر دهر . با حلول ماه محرم ، ماه حماسه و شجاعت و فداكارى آغاز شد .

ماهى كه خون بر شمشير پيروز شد . ماهى كه قدرت حق، باطل را تا ابد محكوم و داغ باطله ؛برجبهه ستمكاران و حكومتهاى شيطانى زد . ماهى كه به نسلها در طول تاريخ ، راه‏پيروزى بر سرنيزه را آموخت. ماهى كه شكست ابر قدرتها را در مقابل كلمه حق ، به ثبت رساند . ماهى كه امام مسلمين ، راه مبارزه با ستمكاران تاريخ را به ماآموخت . سيد الشهدا را كشتند ، اسلام ترقى‏اش بيشتر شد . سيد الشهدا - سلام الله عليه- با همه اصحاب و عشيره‏اش قتل عام شدند ، لكن‏مكتبشان را جلو بردند . شهادت حضرت سيدالشهدا مكتب را زنده كرد . زنده نگه داشتن عاشورا ، يك مساله بسيار مهم سياسى - عبادى است .

انقلاب اسلامى ايران ، پرتويى از عاشورا و انقلاب عظيم الهى آن است . كربلا كاخ ستمگرى را با خون درهم كوبيد ، و كربلاى ما كاخ سلطنت‏شيطانى را فروريخت . كربلا را زنده نگه داريد و نام مبارك حضرت سيدالشهدا را زنده نگه داريد ، كه‏با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته مى‏شود . مساله كربلا ، كه خودش در راس مسائل سياسى هست ، بايد زنده بماند . ملت بزرگ ما بايد خاطره عاشورا را ، با موازين اسلامى ، هر چه شكوهمندتر حفظنمايد .

اين محرم را زنده نگه داريد ، ما هر چه داريم از اين محرم است . محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است . تمام اين وحدت كلمه‏اى كه مبدا پيروزى ما شد ، براى خاطر اين مجالس عزا وتبليغ و ترويج اسلام شد . اين مجالس سوگوارى و اين مجالس‏مجالس زرگداشت‏سيد مظلومان و سرور آزادگان ، كه مجالس غلبه سپاه عقل برجهل ، و عدل بر ظلم ،و امانت بر خيانت ، و حكومت اسلامى بر حكومت طاغوت‏است ، هر چه با شكوهتر و فشرده‏تر برپا شود ، و بيرقهاى خونين عاشورا به علامت‏حلول روز انتقام مظلوم از ظالم ، هر چه بيشتر افراشته شود. ماه محرم ماهى است كه مردم آماده‏اند براى شنيدن مطلب حق.

گريه كردن بر عزاى امام حسين، زنده نگه‏داشتن نهضت ، و زنده نگه‏داشتن همين‏معنا كه يك جمعيت كمى در مقابل يك امپراطورى بزرگ ايستاد ، دستور است . بايد سينه زدن هم محتوا داشته باشد . عاشورا روز عزاى عمومى ملت مظلوم است ، روز حماسه و تولد جديد اسلام ومسلمانان است .

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved