بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramمعاد و قيامت

بايد توجه به اين معنا بكنيد كه ما يك روز ديگر داريم ، اين را شك نكنيد !ما يك روز محاسبه داريم و از همه چيزها محاسبه مى‏شود .

آن روز خود انسان‏محاسبه خودش را مى‏كند، آن روز قلمها مى‏آيند شهادت مى‏دهند ، دستها شهادت‏مى‏دهند ، چشمها شهادت مى‏دهند ؛ انسان خودش آن روز محاسبه خودش را مى‏كند ، وما يك همچنين روزى را داريم . هر عملى كه ما در اينجا انجام مى‏دهيم يك صورت برزخى دارد و يك صورت‏ملكوتى دارد ، و ما به او مى‏رسيم . هر كلمه‏اى و هر حرفى از ما صادر بشود ، آن ، منعكس در آن عالم و در ميزان‏اعمال ما هست .

ميزان اعمال ما پيش خداست و ثبت است ، و ثبت مى‏شود . جلوه شفاعت‏شافعان در اين عالم ، هدايت آنهاست ؛ و در آن عالم ، اطن‏هدايت‏شفاعت است . تو از هدايت اگر بى‏بهره شدى از شفاعت بى‏بهره‏اى ، و به‏هر قدر هدايت‏شدى شفاعت‏شوى . نفوس خودتان را تربيت كنيد ، تهذيب كنيد . اين دنيا پايان دارد ، براى‏همه ما ؛ من زودتر و شما بعد .

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved