بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramكاخ‏نشينان و كوخ‏نشينان

ما بايد كوشش كنيم كه اخلاق كاخ‏نشينى را از اين ملت بزداييم . اكثر اين خويهاى فاسد از طبقه مرفه به مردم ديگر صادر شده است . طبع كاخ‏نشينى منافات دارد با تربيت صحيح ، منافات دارد با اختراع وتصنيف و تاليف و زحمت .

ما وقتى كه در مذهب خودمان ملاحظه مى‏كنيم كه فقه ما آن طور غنى است ، وفلسفه ما آن طور غنى است ، مى‏بينيم اشخاصى كه اين فقه را به اين غنارساندند ، و آن اشخاصى كه اين فلسفه را به اين غنا رساندند كاخ‏نشنان‏نبودند ، كوخ‏نشينان بودند . تزلزلى كه در بين كاخ‏نشينها هست در بين كوخ‏نشينها نيست ؛ آرامشى كه اين‏طبقه محروم دارند ، آن طبقه‏اى كه به خيال خودشان در آن بالاها هستند ندارند .

ما در طول مشروطيت از اين كاخ‏نشينها خيلى صدمه خورديم . مجلسهاى ما مملواز كاخ‏نشين بود ، و در بينشان معدودى بودند كه كوخ‏نشينها بودند ؛ و همين‏معدودى از كوخ‏نشينها بودند كه خيلى از انحرافات جلوگيرى مى‏كردند . ما - بحمد الله - امروز همه دست اندر كارهايمان كاخ‏نشين نيستند ، دولت‏ما يك دولت كاخ‏نشين نيست . آن روزى كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد ،آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم . آن روزى كه رئيس جمهور ما - خداى نخواسته - از آن خوى كوخ‏نشين بيرون‏برود و به كاخ‏نشينى توجه بكند ، آن روز است كه انحطاط براى او و براى‏كسانى كه با او تماس دارند پيدا مى‏شود .

كاش كاخ‏نشينان حال دردمندان ما را مشاهده مى‏كردند ، تا به جنايات دولت‏جبار آمريكا دامن نزنند ! شما طبقه جوان برومند زاغه‏نشين ، بر آن اشخاص كاخ‏نشين شرافت داريد ، وشما هستيد كه اسلام را حفظ كرديد . يك موى سر اين كوخ‏نشينان و شهيد دادگان به همه كاخها و كاخ‏نشينان‏جهان شرف و برترى دارد . اين پايين شهريها و اين پابرهنه‏ها- به اصطلاح شما ! - اينها ولى نعمت ماهاهستند . اگر همراهى اين توده‏هاى محروم نبود ، حكومت نمى‏توانست برقرار باشد .

اگر نبود / اين / همت اين محرومان و همت اين روستاييان و همت اين جنوب‏شهريها ، اگر نبود اين ، نه رژيم سابق ظلمش از بين رفته بود و نه ما درمقابل مشكلات مى‏توانستيم مقاومت كنيم . آنهايى تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده‏باشند .  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved