روز زن

اگر روزى بايد روز زن باشد ، چه روزى والاتر و افتخار آميزتر از روز ولادت باسعادت فاطمه زهرا - سلام الله عليها - است.

 مبارك باد بر ملت عظيم الشان ايران ، بويژه زنان بزرگوار ، مبارك.روز زن ، روز شرافتمند عنصر تابناكى كه زير بناى فضيلتهاى انسانى و ارزشهاى ‏والاى خليفه الله در جهان است .

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved