بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramحقوق زن

اسلام به زنان آزادى داده است . اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است ، بلكه خود پايه‏گذار آزادى زن در تمام‏ابعاد وجودى زن است . تشيع نه تنها زنان را از صحنه زندگى اجتماعى طرد نمى‏كند ، بلكه آنان را در جامعه ، در جايگاه رفيع انسانى خود قرار مى‏دهد . در نظام اسلامى ، زن همان حقوقى را دارد كه مرد دارد ، حق تحصيل ، حق كار ، حق مالكيت ، حق راى دادن و حق راى گرفتن .

ازنظر حقوقى انسانى ، تفاوتى بين زن و مرد نيست ، زيرا كه هر دوانسانند؛ و زن حق دخالت در سرنوشت‏خويش را همچون مرد دارد . زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعاليتهاى خود را انتخاب كند . در نظام اسلامى ، زن به عنوان يك انسان مى‏تواند مشاركت فعال با مردان ، دربناى جامعه اسلامى داشته باشد . اسلام زنها را نجات داده است از آن چيزهايى كه در جاهليت بود ؛ آن قدرى‏كه اسلام به زن خدمت كرده است - خدا مى‏داند - به مرد خدمت نكرده است .

زنان از نظر اسلام نقش حساسى در بناى جامعه اسلامى دارند ؛ و اسلام زن راتا حدى ارتقا مى‏دهد كه او بتواند مقام انسانى خود را در جامعه باز يابد واز حد شى‏ء بودن بيرون بيايد؛ و متناسب با چنين رشدى مى‏تواند در ساختمان‏حكومت اسلامى مسئوليتهايى به عهده بگيرد .

امروز بايد خانمها وظايف اجتماعى خودشان را و وظايف دينى خودشان را عمل‏بكنند ؛ و عفت عمومى را حفظ بكنند ، و روى آن عفت عمومى كارهاى اجتماعى وسياسى را انجام بدهند . آنچه اسلام با آن مخالف است و آن را حرام مى‏داند فساد است ، چه از طرف‏زن باشد و چه از طرف مرد، فرقى نمى‏كند .

ما مى‏خواهيم زنان را از فسادى كه‏آنها را تهديد مى‏كند آزاد سازيم . ما مى‏خواهيم زن در مقام والاى انسانيت‏خودش باشد ، نه ملعبه باشد . اسلام نمى‏خواهد كه زن به عنوان يك شى‏ء و يك عروسك در دست مردان‏ما باشد ؛ اسلام مى‏خواهد شخصيت زن را حفظ كند ، و از او انسانى جدى و كار آمدبسازد .

اسلام خواسته است كه زن و مرد حيثيت انسانى‏شان محفوظ باشد . در اسلام ، زن بايد حجاب داشته باشد ، ولى لازم نيست كه چادر باشد ، بلكه‏زن مى‏تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند .  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved