بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramنقش زن در اجتماع

زن نقش بزرگى در اجتماع دارد ، زن مظهر تحقق آمال بشر است . زن مربى انسان است . از دامن زن مرد به معراج مى‏رود . زن يكتا موجودى است كه مى‏تواند از دامن خود ، افرادى به جامعه تحويل دهد كه‏از بركاتشان يك جامعه ، بلكه جامعه‏ها به استقامت و ارزشهاى والاى انسانى كشيده‏شوند .

نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است ؛ براى اين كه زنان ، بانوان ،علاوه بر اين كه خودشان يك قشر فعال در همه ابعاد هستند ، قشرهاى فعال را دردامن خودشان تربيت مى‏كنند . من در جامعه زنها يك جور تحول عجيبى مى‏بينم كه بيشتر از تحولى است كه درمردها پيدا شده .

اين جانب به زنان پرافتخار ايران مباهات مى‏كنم ، كه تحولى آن چنان در آنان‏پيدا شد ، كه نقش شيطانى بيش از پنجاه سال كوشش نقاشان خارجى و وابستگان‏بى‏شرافت آنان ، از شعراى هرزه گرفته تا نويسندگان و دستگاههاى تبليغاتى مزدوررا ، نقش بر آن نمودند . زنان در عصر ما ثابت كردند كه در مجاهده همدوش مردان ، بلكه مقدم برآنانند . ما مفتخريم كه بانوان و زنان ، پير و جوان و خرد و كلان ، در صحنه‏هاى فرهنگى‏اقتصادى و نظامى حاضر ، و همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه تعالى و اعتلاى‏اسلام و مقاصد قرآن كريم فعاليت دارند .

من هر وقت بانوان محترم را مى‏بينم كه با عزم و اراده قاطع در راه هدف حاضربه تحمل همه طور زحمت، بلكه شهادت هستند مطمئن مى‏شوم كه اين راه به‏پيروزى منتهى مى‏شود . بانوان رهبر نهضت ما هستند .

شما بانوان شجاع دوشادوش مردان پيروزى را براى اسلام بيمه كرديد . شما خواهران در اين نهضت‏سهم بسزايى داشتيد . شما خواهران عزيز و شجاع ، دوشادوش مردان پيروزى را براى اسلام بيمه‏كرديد . مردان ما مرهون شجاعتهاى شما زنهاى شير دل هستند . ما بسيارى از موفقيتها را مرهون خدمتهاى شما بانوان مى‏دانيم . خدمت مردها هم ، بسيارش مرهون خدمت زنهاست . بانوان ايران، در اين نهضت و انقلاب سهم بيشترى از مردان دارند . بانوان عزيز ما اسباب اين شدند كه مردها هم جرات و شجاعت پيدا كنند . اين پيروزى را ما از بانوان داريم قبل از اين كه از مردها داشته باشيم .

آنچه كه در ايران بزرگتر از هر چيز بود ، تحولى است كه در بانوان ايران‏حاصل شد . اگر اين نهضت و انقلاب اسلامى هيچ نداشت جز اين تحولى كه در بانوان و درجوانان ما پيدا شد ، اين يك امرى بود كه كافى بود براى كشور ما . آسيب نخواهد ديد ملتى كه بانوانش در صف مقدم براى پيشبرد مقاصد اسلامى هست . چه افتخارى بالاتر از اين كه زنان بزرگوار ما در مقابل رژيم ستمكار سابق وپس از سركوبى آن، در مقابل ابرقدرتها و وابستگان آنان ، در صف اول ،ايستادگى و مقاومتى از خود نشان دادند كه در هيچ عصرى چنين مقاومتى و چنين‏شجاعتى از مردان ثبت نشده است . در تربيت و تعليم جامعه بزرگوار ، بانوان پيشتاز باشند .

اگر زنهاى انسان‏ساز از ملتها گرفته بشود ، ملتها به شكست و انحطاط خواهندرسيد . صلاح و فساد يك جامعه، از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مى‏گيرد . شما مردان و زنان تاريخ، بايد پايدارى در راه كوبيدن ستمكاران و دفاع از حق را به جهانيان و نسلهاى آينده ثابت كنيد .

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved