بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

...اگر بگذارد

 

قـــم بـــــدكى نيست از براى محصِّل       سنگك نــــرم و كبـــاب، اگر بگذارد

حــــــوزه علميّــــــــه داير است و ليكن     خـــــــانِ فرنگى مـــــآب، اگر بگذارد

 هيكل بعضى شيوخ، قدس مآب است       عينك بــــــا آب و تـــاب، اگر بگذارد

ســـــــاعت ده، موقع مطالعه ما است       پينكى و چُرت و خــواب، اگر بگذارد

 

 

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved