بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در پادگان شهيد ستارى

4/10/1381

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

نيروى هوايى يك مجموعه ى باشكوه و زيباست ؛ آميزه يى است از نظاميگرى ، دانش ، فناورى ، شجاعت و هنر؛ و به همين دلايلِ روشن است كه چهره ى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسلامى ايران در دوران جنگ تحميلى و دفاع مقدس ، همواره در چشم ملت ايران ، يك چهره ى درخشان و افتخارآميز بوده است . شهيدانى كه در اين نيرو جان خود را كه جزو قيمتى ترين جانها بود در راه دفاع از نظام و انقلاب اسلامى و ميهن عزيز فدا كردند، ستاره هاى درخشانى هستند كه چشمها و دلها را به سوى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسلامى ايران مجذوب مى كنند. البته اين مردان شجاع و مؤ من ، اين طور نبود كه فقط در جنگ با دشمنان در برهه يى ، از خود شجاعت نشان دهند و به شهادت برسند؛ اين جوانان و جوانمردان از اولين روزهاى پيروزى انقلاب اسلامى و از هنگامى كه ارتش جمهورى اسلامى ايران احساس كرد با مردم و در كنار مردم و براى مردم است و از آن لحظه يى كه ملت انقلابى و مؤ من ايران احساس كردند نيروهاى مسلحى از آنها دفاع مى كنند كه ملت مى تواند به طور كامل به آنها اعتماد كند، تلاش خود را آغاز كردند. من فراموش نمى كنم آن چهره هاى پُراميد و دلهاى شجاع و آن مجموعه ى جوانان نيروى هوايى را كه در تهران و ساير مراكزى كه پايگاههاى نيروى هوايى در آن مستقر بودند، با تلاشى مؤ منانه و مجاهدانه ، كارها را پيش بردند؛ حتّى بدون آن كه در بسيارى از موارد، مسؤ ولان انقلاب در روزهاى اول ، از سرمايه هاى ارزشمند خود در مجموعه ى نيروهاى مسلح مطلع باشند. همين جوانان مؤ من ، نيروى هوايى را به قابليتها و كارايى هايى رساندند كه توانست تجهيزات جنگى را آماده و بِروز كند؛ آنها را در دفاع از مردم به كار بيندازد و جبهه ى جنگ را كه به طور نابرابر از يك سو به وسيله ى مراكز قدرت در دنيا تقويت مى شد و از سوى ديگر در غربت كامل بود، به نفع ملت ايران يعنى جبهه ى غريب و مظلوم جنگ بيارايد. افتخار نيروى هوايى در دوران دفاع مقدس و پس از آن تا امروز، بر بسيارى از ملتهاى ديگر هم مخفى نماند. براى هر ملتى مقاطعى از تاريخ پيش مى آيد كه براى او سرنوشت ساز است . در اين مقاطع ، بعضى از ملتها با عزم و اراده ى راسخ ، با آگاهى و هوشمندى لازم و با تحرك بجا و بموقع ، خود را به قله هاى شرف و افتخار مى رسانند و با استفاده ى از اين موقعيتها، دورانهاى سخت و ضعف را پشت سر مى گذارند. متقابلا ملتهايى هم هستند
كه در چنين مقاطعى ، با نشان دادن ضعف و به كار نبردن هوش و اراده ى لازم ، خود را از مجموعه ى ملتهاى پيشرفته و در حال پيشرفت ، به طور جبران ناپذيرى عقب مى اندازند. ملت ايران تا كنون در اين مقاطع توانسته است در ذهنيت جامعه ى جهانى ، ارزش و احترامى براى خود به وجود بياورد كه كم نظير است . ملت ايران در مقاطع دفاع مقدس ، محاصره ى اقتصادى و فشار سياسى و تبليغاتى ، به طور جامع توانست وضعيتى را براى خود به وجود بياورد كه دشمنانش هم اقرار و اعتراف كنند كه ملتى است بزرگ و قدرتمند و پُراستعداد و شايسته ى عزت و سربلندى .
من به شما جوانان عزيز و افسران و فرماندهان نيروى هوايى و به همه ى كسانى كه در قبال ملت و كشور و تاريخ خود احساس مسؤ وليت مى كنند، عرض مى كنم : عزيزان من ! بهوش باشيد؛ اين مقاطع حساس و تعيين كننده ، از پيش خود را معرفى نمى كنند؛ غالبا بعد از گذر از پيچهاى خطرناك است كه يك ملت مى فهمد چه مسيرى را طى كرده است . لازمه ى اين حقيقت اين است كه هميشه هوش و دانش و عزم و ايمان و جديت را در همه ى بخشها به كار گيريم . مجموعه ى نيروهاى مسلح در دل ملت جا دارند و مدافع مرزهاى استقلال و آبرو و حيثيت ملتند. همه بايد به وظايف خود عمل كنند. مسؤ ولان بخشهاى مختلف هر كدام مسؤ وليتى دارند و بايد اين مسؤ وليت را بدرستى بشناسند و به آن عمل كنند. نيروهاى مسلح از جمله ى حساس ترين بخشهايى هستند كه بايد مسؤ وليتهاى خود را بدرستى بشناسند و به آن عمل كنند. همه ى اين خصوصيات مثبت نظاميگرى ، دانش ، فناورى ، شجاعت ، اخلاق و ايمان را در خود تقويت كنيد. جوانانى كه در اين دانشگاه مشغول گذراندن دوره هاى تحصيلى هستند و جوانانى كه از اين دانشگاه ، پس از گرفتن ذخيره هاى لازم ، به سوى يگانهاى گوناگون گسيل شدند و ماءموريتهايى را بر عهده گرفتند؛ همچنين مسؤ ولان و مديرانى كه اين فرآيند زيبا و جذاب را هدايت مى كنند، همه بايد اهميت مقطع كنونى و لزوم حفظ آمادگيها و افزايش آنها و آمادگى و عزم لازم را براى به كار بردن آنها در هنگام مناسب ، در ياد داشته باشند. اين آمادگيها فقط توجه به تجهيزات نيست ؛ تجهيزات بخشى از ضرورتهاست . مهمتر از تجهيزات ، نيروى انسانى است كه اين تجهيزات را به شكل شايسته به كار مى برد؛ آنها را نگه مى دارد و تعمير و بهسازى مى كند و بر پايه ى آنها فرآورده هاى برتر و والاترى را به وجود مى آورد.
از فرصت جوانى ، فراغت و مسؤ وليت استفاده كنيد و همچنان كه شايسته ى نيروهاى مسلح و شايسته ى نيروى هوايى است ، در چشم و دل ملت ايران بدرخشيد.
سلام بر شهيدان عزيز اين نيرو و ارتش جمهورى اسلامى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نيروهاى بسيج مردمى و سلام بر همه ى فداكاران نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران .

والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

 
 
http://www.aviny.com/Bayanat/81/811004.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved