بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

پيام تسليت رهبر معظم انقلاب به مناسبت ارتحال آيت الله احمدى ميانجى

شنبه 22 شهريور 79


 

بسم الله الرحمن الرحيم

بـا تـاسف فـراوان اطـلاع يافتم كه عالم جليل القدر و فقيه اخلاقى و پارسا و پـرهيزكار آيت الله آقاى حاج ميرزا على احمدى ميانجى دنيا را بدرود گفته و حـوزه ى عـلميه ى قـم بـه فـقدان ايـن اسـتاد وارسـته و بافضيلت, دچار گشته اسـت.ايشان در شمار عالمان و برگزيدگان بودند كه علم را با عمل و تقوا را با جهاد وفقاهت را با تبليغ دين و برجستگى رتبه ى دانش و تحقيق را با كمال فروتنى و زهد و كم توقعى درهم آميخته و در عرصه ى دين و معنويت همچون ميدان حضور و نشاط انقلابى, از پيشروان و گوى سبقت ربودگان بودند.

آزمـون شهادت فرزند همچون ديگر محنت هاى دوران مبارزه ى علمى و جهاد سياسى, بـر صـبر و صفا و وارستگى اين مرد بزرگ افزوده و اسوه يى براى فضلاى جوان و شـاگردان و ارادتـمندان ايشان پـديد آورده بـود.فقدان خسارتبار اين روحانى عـالى مـقام را بـه حـضرت بقيه الله روحى فداه و حوزه ى علميه ى قم و خاندان محترم و فرزندان مكرم ايشان تسليت عرض مى كنم و علو درجات ملكوتى ايشان را از خداوند رحيم مسئلت مى نمايم.

سيدعلى خامنه اى

6 / 22 / 1379

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved