بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

متن بيانات رهبر معظم انقلاب

در سالروز ميلاد مسعود پيامبراسلام(ص) و امام صادق(ع) 17 ربيع الاول 1421

31 / 03 / 1379


بسم الله الرحمن الرحيم

بنده هم ميلاد مسعود نبى اكرم حضرت محمد بن عبدالله (صلى الله عليه و آله) و ولادت بـا سـعادت حـضرت امـام جـعفر صـادق(عليه الصلاه والـسلام) را بـه همه ى مسلمانان عالم, به همه ى حق طلبان و آزادگان, مخصوصا به ملت شريف و بزرگوار ايـران, هـمچنين بـه شـما حـضار محترم, مسوولان محترم كشور, ميهمانان عزيز كـشورهاى اسـلامى از سـراسر جـهان و سـفراى محترم كشورهاى اسلامى تبريك عرض مى كنم.

هـم خـود نـبى اكرم از لحاظ شخصيت, در اوج قله ى عالم آفرينش است; چه در آن ابـعادى كـه بـراى بشر قابل فهم است, مثل همين معيارهاى عالى انسانى عقل, تـدبير, هـوشمندى, كـرم, رحمت, عفو, قاطعيت و از اين قبيل چيزها چه در آن ابـعادى كـه از مـرتبه ى ذهـن انسان بالاتر است ابعاد نشان دهنده ى تجلى اسم اعـظم حق در وجـود پـيغمبر اكرم و مقام قرب پيغمبر به خداى متعال كه ما از ايـنها فـقط نـامى و صـورتى مـى شنويم و مـى دانيم.حقيقت آن را خداى بزرگ و اولـياى بزرگش مى دانند.هم پيام آن بزرگوار يك پيام بالاترين و بهترين براى سعادت انسان است; پيام توحيد, پيام ارتقا مرتبه ى انسان و پيام تكامل وجود بشر.

درسـت اسـت كه بشريت, تا امروز توفيق پيدا نكرده است كه اين پيام را بطور كـامل در همه ى ابعادش در زندگى خود پياده كند; وليكن بى گمان حركت تعالى و تـرقى انـسان, يـك روز به اين جا خواهد رسيد.اين يك نقطه ى اوج و يك تعالى بـراى انـسان اسـت.با فرض اين كه بشريت, فكرش, فهمش, ادراكات عالى بشرى و دانـش بـشرى, رو به پيشرفت و پيام اسلام, زنده است.شكى نيست كه يك روز اين پيام, جاى خود را در زندگى جامعه ى بشرى پيدا خواهد كرد.حقانيت پيام نبوى, حـقانيت توحيد اسلام, درس اسلام براى زندگى و راه اسلام براى سعادت و پيشرفت انـسان, بـشر را بـه آن نقطه يى خواهد رساند كه اين جاده ى روشن و هموار را پـيدا كـند و در آن قـدم بـگذارد و پيش برود و تعالى و تكامل خود را پيدا كند.

آنچه كه براى ما مسلمانها مهم است, اين است كه معرفت خود را نسبت به اسلام و نيز معرفت خود را نسبت به پيغمبر گرامى اسلام, زياد كنيم.امروز, در دنياى اسـلام يـكى از دردهـاى بزرگ, درد تفرقه و جدايى است.محور وحدت عالم اسلام, مـى تواند وجـود مـقدس پـيغمبر نـقطه ى اعتقاد همه, نقطه ى تمركز عواطف همه ى انـسانها بـاشد.ما مـسلمانها هيچ نقطه يى را به اين روشنى و به اين جامعيت مثل وجود مقدس پيغمبر نداريم; كه هم مسلمانها به او معتقدند, هم علاوه ى بر اعـتقاد, يـك پيوند عاطفى و معنوى دلها و احساسات مسلمانان را به آن وجود مقدس, متصل كرده است. اين بهترين مركز وحدت است.

تـصادفى نـيست كـه مـا مشاهده مى كنيم در اين سالهاى اخير, مثل دوران قرون وسـطى و دوران تـحليلهاى مـغرضانه ى مـستشرقين كـه در آن دوران, بـه شخصيت پيغمبر اكرم اهانت مى كردند كشيشان مسيحى در دوران قرون وسطى در نوشته ها و گـفتارها و در كارهاى هنريشان و در دورانى هم كه تاريخ نويسى مستشرقين باب شـد در اين قرن گذشته هم باز ديديم كه مستشرقين غير مسلمان مستشرقين غربى يـكى از نقاطى را كه مورد تشكيك و در مواردى مورد اهانت قراردادند, شخصيت مقدس و مبارك نبى اكرم بود!

مـدتها فـاصله شـده بود; ولى اخيرا باز شروع كردند.درچند سال اخير انسان, يـك تهاجم مـطبوعاتى و فرهنگى پليد و شومى را در اكناف عالم نسبت به شخصيت نـبى اكرم (صـلى الله عـليه و آله و سلم) مشاهد مى كند:اين مى تواند حساب شده بـاشد; چـون به اين نقطه, توجه شده است كه مسلمانان مى توانند بر گرد محور وجـود مقدس نبى اكرم و اعتقاد و محبت و عشق به او گرد بيايند, لذا آن مركز را مورد مناقشه قرار مى دهند.

عـلماى اسـلام, روشـنفكران مـسلمان, نـويسندگان, شعرا و هنرمندان در دنياى اسـلام, امـروز وظـيفه دارنـد تا آن جايى كه توان آنها اجازه مى دهد, شخصيت نـبى اكرم و ابـعاد عـظمت ايـن وجـود بزرگ را براى مسلمانان و غيرمسلمانان تـرسيم كـنند.اين بـه اتحاد امت اسلامى و به خيزشى كه امروز در نسلهاىجوان امت اسلام به سوى اسلام مشاهده مى شود, كمك خواهد كرد.

بـرادران و خـواهران عزيز, امروز دنياى اسلام بيش از گذشته احتياج دارد به ايـن كه خود را با مبانى و با حقايق اسلام, مانوس و نزديك كند.امروز زمينه بـراى حـركت اسـلامى در سـرتاسر دنياى اسلام فراهم است.امروز در مقابل فساد دنـياى مـادى غـرب, فـهم حـقيقت تـوحيد اسـلامى براى ملتهاى مسلمان, دشوار نـيست.امروز روزى اسـت كـه بايد علما و متفكران اسلام, حركت و تلاش كنند تا دلـها را بـا حقيقت اسلام آشنا نمايند; امت اسلامى را به زمينه ى تجديد حيات اسلامى كه بحمدالله مقدمات آن فراهم شده, و نمونه هايى از آن در اطراف عالم بـه و جـود آمده است و نمونه ى بارزى از آن در اين كشور, در ميان ملت بزرگ ايران با تشكيل نظام جمهورى اسلامى تحقق پيدا كرده است, نزديك كنند.

هـرجا كـه مـا با اسلام و حقايق اسلام و وظيفه يى كه اسلام براى ما معين كرده اسـت, صادقانه برخورد كرديم.نصرت الهى و پيروزى و موفقيت, نصيب ما شد; ما هـم در مسايل داخل كشورمان اين را تجربه كرده ايم, هم در مسايل دنياى اسلام ايـن را ديده ايم.اگر مشاهده مى كنيد كه جوانان مومن در لبنان توانستند اين پـيروزى بـزرگ را بـراى خـودشان و بـراى امـت اسـلامى و ملت عرب به ارمغان بـياورند, اين در سايه ى اسلام و در سايه ى آشنايى با اسلام و عمل كردن به حكم اسلامى در اين مورد بود.

هميشه همين جور است; علاج دردهاى امت اسلامى و علاج درد بزرگ امت اسلام و زخم عـميق دنـياى اسـلام يـعنى مساله ى فلسطين هم همين است.كسانى گمان نكنند كه قـضيه ى فـلسطين هـم تـمام و مـلت فلسطين نابود و مساله ىفلسطين در زير اين جنجالها و غوغاها دفن شد! اين خطاست و اين توهم باطل است.

گـذشت زمـان نـمى تواند حـقى مثل مـساله ى فـلسطين را از طـومار عـالم, مـحو بكند.فلسطين و ملت فلسطين,زنده است و آينده ى فلسطين, روشن است.

شـما ملاحظه كنيد, چندين كشور چه در آسياى ميانه, چه در بالكان بعضى پنجاه سـال, بـعضى هفتاد سال, جزو مجموعه ى شوروى بودند و كسى گمان نمى كرد كه يك روز آنـها دوبـاره بـه هـويت خودشان برگردند; اما برگشتند! يك روز شوروى, شـكست ناپذير و زوال نـاپذير بـه نظر مىآمد; ظاهربينان خيال مى كردند مساله ى كـشورهايى كـه در مـجموعه ى شـوروى, حل و گم شده بودند, براى ابد تمام شده اسـت; امـا ايـن جور نبود.فلسطين هم همين است; فلسطين كه تمام شدنى نيست; فلسطين كه از روى صحنه عالم, گم شدنى نيست!

هـمچنان كـه جنوب لبنان, گم شدنى نبود; صهيونيستها به لبنان نيامده بودند كـه يك روز آن جا را تخليه كنند; آمده بودند كه آن جا براى هميشه بمانند! ديديد كه مجاهدت و صبر و استقامت مردم و جوانان مسلمان لبنان در طول بيست سـال, عـرصه را بـر دشـمن, تـنگ و آنها را مجبور به عقب نشينى كرد.عين اين مـساله در مـورد خود فلسطين, صادق است.مقاومت مردم مسلمان و تمسك به اسلام مـى تواند ايـن نـقشه ى جـعلى و دروغـين امروز را به هم بزند و نقشه ى حقيقى نـقشه ى فـلسطين ومـلت فـلسطين را دوبـاره به اين سرزمين برگرداند, به فضل پروردگار, اين كار شدنى است.

در سايه ى معرفت به اسلام و عمل به اسلام, بسيارىاز چيزها كه امروز ممكن است به چشمهايى محال و دشوار بيايد,هم شدنى است, هم وقتى كه در عمل تحقق پيدا كرد.ديده خواهد شد كه آن قدر هم دشوار و غيرعملى نبود.

امـيدواريم خـداوند مـتعال امـت اسـلامى را بيدار كند, خداوند متعال ما را قدردان اسلام و قرآن و قدردان وجود مقدس پيغمبر كند.

ان شـاالله اخـتلافات و دوئيـتها مـيان مـسلمانها, به وحدت و يگانگى و الفت تـبديل شـود و ان شـاالله در سـايه ى توجهات پروردگار و ادعيه ى زاكيه ى حضرت بـقيه الله (ارواحـنافداه) مـا و هـمه ى امـت اسلامى را موفق كند كه بتوانيم خـودمان را بـه آن نـقطه يى كـه اسلام براى امت خود و براى آحاد بشر در نظر گرفته است, برسانيم.

والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته

17 ربيع الاول 1421

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved