بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

خلاصه بيانات مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى

در ديدار هنرمندان ومسئولان تبليغات دوران دفاع مقدس با ايشان

20 / 01 / 1379


رهبر انقلاب در اين ديدار بـا اشاره به اين كـه هنرمندان انقلابى براى رشد و درخشش نيازمند حـمايت بـوده اند, گـفتند:

اين اتفاق در هـمه عـرصـه هاى هـنرى بـوقوع نپـيوست و بسيارى از هنرمندان فرصت بالندگى پيدا نكردند.

رهبر معظم انقلاب حضـرت آيـت الـله خـامـنـه اى مـدظـله العـالـى تـوجـه عـناصـر فـرهنـگى و هنـرى مـعتقـد بـه مبـانى اسـلامـى و انـقلاب را بـه مسئوليت خطير آنان در بيان حقيقت و اعتلاى اسلام و ارزشـهاى اسـلامى جلب كردند و تجليل و تشويق هنرمندان مسلمان را يك وظيفه بزرگ و اصلى برشمردند.

مـقام مـعظم رهـبرى در اين ديدار فرهنگ و هنر را از جمله مسائل اصـلى زنـدگى بشر دانستند و فرمودند: در همه ادوار فرهنگ و هنر فـضاى زنـدگى بـشر را تـشكيل مى داده است و با اين مقوله است كه مـى توان بـشريت را در طـول تـاريخ شـناسايى كـرد امـا بـسيارند انسانهايى كه از اين ذخيره و هديه باارزش الهى سواستفاده كردند و آن را در جـهت تخريب انسانيت, پوشاندن حقيقت و اغواى انسانها به كار بردند و اكنون نيز به تلاش خود در اين راه ادامه مى دهند.

حـضرت آيـت الله خـامنه اى از قـرارگرفتن هـنر در خـدمت حـقيقت و انسانيت و خارج كردن آن از انحصار, به عنوان دستاورد بزرگ انقلاب اسـلامى ياد كردند و افزودند: در هنر پس از انقلاب دوخصوصيت بزرگ يـعنى قرارگرفتن در خدمت انقلاب و بروز و گسترش استعدادهاى هنرى را مـى توان مـشاهده كرد و يقينا در اين زمينه جنگ داراى يك نقش اسـاسى اسـت زيـرا بـسيارى از هـنرمندان نـوظهور نـظير عكاسان, فـيـلم برداران, شـعرا, نـويسندگان و بـازيگران هـنرهاى نـمايشى تـوانستند به مناسبت اين پديده عظيم, استعداد هنرى خود را بروز دهند و آن را در خدمت حقيقت به كار گيرند.

رهبر معظم انقلاب اسلامى فقدان چهره هاى شاخص هنرى در زمينه مسائل مـربوط به انقلاب را يك بليه بزرگ براى ايران اسلامى توصيف كردند و اظـهـار داشـتند: هـنرمندان انـقلابى و مـتدين و بـرخوردار از انـگيزه هاى پاك, ناب و شفاف همواره نيازمند آن بوده اند كه مورد حـمايت قرار گيرند تا بتوانند بنيه هاى هنرى خود را تقويت كنند, بـبالند و بـدرخشند اما اين اتفاق در همه عرصه هاى هنرى به وقوع نپيوست و بسيارى از هنرمندان فرصت رشد و بالندگى پيدا نكردند.

حضرت آيت الله خامنه اى با بيان اينكه جريان استكبارى و استعمارى تـمامى امـكانات هـنرى خـود را عـليه اسـلام بـه كار گرفته است, فـرمودند: در حـال حاضر در عرصه فرهنگ و هنر جهان تلاش عظيمى در جـريان اسـت تا چهره اسلام و مفاهيم اسلامى زشت و بد معرفى شود و بـراى ايـن هـدف كارهاى هنرى و پشتيبانى هاى بسيار عظيمى در حال انـجام اسـت و در ايـن مـيان هـنرمندان معتقد به مبانى اسلامى و انـقلاب و معتقدين به راه نويى كه ملت ايران آن را انتخاب كرد و پـيمود, بـايد احـساس مسئوليت كنند و تلاش مضاعفى را در اين راه انجام دهند.

رهـبر معظم انقلاب استفاده قدرتهاى متجاوز و زياده خواه جهانى از قـويترين هـنرمندان و پـيشرفته ترين روشـهاى ارتـباطى بـراى جـا انـداختن يـك دروغ بـه جـاى يـك حقيقت ناب را خاطرنشان كردند و فرمودند: امروز در سطح جهان بيشترين استفاده از فرهنگ وهنر عليه ارزشـهاى والاى بـشرى, اعـتقادات انـسانى و اديـان آسـمانى صورت مـى گيرد و در ايـن شـرايط اصـحاب فـرهنگ وهنر كـشور بايد جوانان تـازه كار در عـرصه هنر را مورد حمايت مادى و معنوى قرار دهند و آنـان را بـه ايستادگى استقلال و سخن گفتن از حقايق به زبان هنر تشويق كنند.

مـقام مـعظم رهبرى در پايان سخنانشان از شهداى عرصه فرهنگ وهنر تـجليل كـردند و با تاكيد بر ضرورت استمرار تمجيد و تكريم نسبت به هنرمندان متدين و انقلابى, يادآور شدند: هنرمندان ما بايد به انـجام كـارهاى وسيع فرهنگى و هنرى شجاعانه و برخاسته از ايمان حـقيقى و كـيفيت دادن به آن, تشويق شوند و اهتمام خود را مصروف اعتلاى ايران اسلامى كنند.

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved