مولودی های ازدواج امام علی و حضرت زهراجونم ، عمرم ، بی تابم برای دیدارت(سرود)عشق تو غوغا میکنه(مدیحه سرایی)ای عرشیان به شهر خراسان سفر کنید(مدیحه سرایی)ای شرط لا اله الاّ الله ، ای پاره ی تن رسول الله(سرود)
مولودی های ازدواج امام علی و حضرت زهرا
سالروز ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین
مولودی های ازدواج امام علی و حضرت زهرا