کلیپ کوتاه و شنیدنی عظمت عید سعید غدیرعلی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا رو با صدای محمد اصفهانیسخنرانی امام خامنه ای در دیدار طلاب حوزه‌های علمیه استان تهرانبین حجره از جفا جان دهد ابن الرضا(نوحه)رضا عزادار امشب (نوحه)
کلیپ کوتاه و شنیدنی عظمت عید سعید غدیر
کلیپ کوتاه و شنیدنی عید غدیر
کلیپ کوتاه و شنیدنی عظمت عید سعید غدیر