شهید آوینی

حق رأی اکثریت سرپوشی بر جهل جهانی

سید مرتضی آوینی در مقاله ی رأی اکثریت مقدمه ای را بیان می کند که می توان آن را تمام اعتقاد وی به حقانیت اسلام دانست و دلیل اعتبار حکومت اکثریت بر اقلیت را نوعی تعارف زیستی بیان نمود .

نویسنده : محمد ابشار


شهید آوینی عصر امروز را عصر احیای مجدد اسلام  می داند عصری که تبلور یک اندیشه ناب را در مقابل رای اکثریت جهان و همان استبکار جهانی شیطان می پندارد . انقلاب ایران برخواسته از یک اندیشه ناب حکومتی دینی است که در نوع خود و البته  در جهان بی نظیر می باشد  ولی نکته ای که بسیار پر اهمیت است این است که  انقلاب ایران بر خلاف رای اکثریت جهانی شکل گرفته و این مسئله سبب شده است که انقلاب اسلامی یک اقلیت را ایجاد نماید .  اکثریت جهان حکومت دینی را نفی و به جای آن یک کشور سکولاریزه را به تمام سیستم های دیگر ترجیح می دهند ولی این نظر در مقابل مطلع حکومت اسلامی کاملا باطل و رای اکثریت به ضرس قاطع اسیر اشتباه شده است. اشتباه برخواسته از جهل اکثریت تماما چه  عمد و چه به سهو توسط همان استکبار بدانها القا گردیده است. اکثریت جاهل به حقیقت در غار نادانی خود خواهند