شهید آوینی

تشییع پیکر شیخ جعفر شجونی

مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز صبح دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه با حضور شخصیت‌های سیاسی در مسجد هدایت تهران برگزار شد.

 95/08/17

تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری


.: برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ تر روی آنها کلیک کنید :.

تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری
تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری
تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری
تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری
تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری
تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری تشییع,شیخ جعفر شجونی,شجونی,پیکر,جنازه,مسجد هدایت,دروسی,سید هادی حسینی,عکس,خبر,گزارش تصویری


منبع : سایت شهید آوینی

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo