شهید آوینی

نجف اشرف در آستانه ی اربعین حسینی

تنها چند روز مانده به شروع بزرگترین گردهمایی جهان ، نجف اشرف خود را آماده ی پذیرایی از زائران اباعبدالله می کند.

 94/08/23

نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری


.: برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ تر روی آنها کلیک کنید :.

نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری
نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری
نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری
نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری
نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری
نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری
 نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویرینجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویری نجف,امام علی,امیرالمومنین,حیدر,حرم نجف,صحن حضرت زینب,ایوان طلا,اربعین,محرم,ثارالله,عکس,سید هادی حسینی,گزارش تصویریمنبع : سایت شهید آوینی

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo