شهید آوینی

 

عیادت آیت الله حائری شیرازی از طلبه ناهی از منکر +تصاویر

آیت الله حائری شیرازی شامگاه سه شنبه ششم اسفند ماه با حضور در منزل علی خلیلی طلبه ناهی از منکر ضمن عیادت و دلجویی از وی اظهار کرد: خیلی از بزرگان آرزو داشتند در راه اسلام یک سیلی بخورند اما این توفیق نصیبشان نشد و با اشاره به ارزش کار این طلبه جوان گفت: زنده شدن امری که در جامعه متروک شده در ابتدا سختی ها و گرفتاری هایی دارد؛ در ابتدای مبارزات، افرادی که گرفتار می شدند کم بودند، اما به تدریج به صورت تصاعدی رشد کردند. وقتی امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به ارزش شد، رواج می یابد و همه گیر می شود در آینده کسانی که کار شما را ببینند مانند شما عمل می کنند.

طلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبر

 

.: برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ تر روی آنها کلیک کنید :.

طلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبرطلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبرطلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبر
طلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبرطلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبر
طلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبرطلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبرطلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبر
طلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبرطلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبرطلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبر 
 طلبه,نهی از منکر,امر به معروف,ناهی از منکر,عیادت,آیت الله ,حائری شیرازی,علی خلیلی,اراذل و اوباش,دلجویی,سر زدن,سیلی خوردن,ضرب و شتم,عکس,تصویر,گزارش تصویری,خبر  


منبع : سایت شهید آوینی

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo