شهید آوینی

 

‌‌دسته ایمان از گروه عابس(قسمت اول)


‌‌‌‌برادر مجید غلامی یكی از افراد دسته‌ی ایمان است و دسته‌ی ایمان یكی از دسته‌های گروهان عابس است از گردان حبیب بن مظاهر از لشكر ٢٧. عابس بن ابی شعیب شاكری یكی از اصحاب عاشورایی امام عشق حسین بن علي‌(ع) است. حبیب بن مظاهر نیز. و این روح عاشوراست كه در ما جلوه كرده است. شیطان در نقاب انسانیت و بشردوستی و آزادی و دموكراسی و علم بر جهان حكم مي‌راند. او صدام دژخیم را به جنگ با ما برانگیخت تا از تجلی نور نهضت اسلامی كه ادامه‌ی نهضت تاریخی انبیاست جلوگیری كند، اما مكر خدا بالاتر است. جنگ تحمیلی ابواب جهاد فی سبیل الله بود كه بر ملت ما و همه‌ی صالحین و مستضعفین سراسر جهان گشوده مي‌شد. آیا مي‌توان مردم را از موهبت جنگ در راه خدا محروم كرد؟

برادر حاج محمدی نیز یكی از رزم‌آوران دسته‌ی ایمان است. بسیج مستضعفین مدرسه را نیز به جبهه‌های جهاد فی سبیل الله پیوسته و حق هم همین است. ما آغازگر جنگ نیستیم، اما اكنون دست شیطان از آستین دژخیم‌ترین دژخیمان عصر بیرون آمده و علم جنگ با انقلاب اسلامی برداشته است. ما مردان عرصه‌ی جهاد و شهادتیم.

برادر «حسنعلی» نیز رزم‌آوری دیگر از دسته‌ی ایمان است. او با جنگ بیش از كارش انس دارد و هر كه دل به حیات دنیا خوش نداشته است و روحش را به شیطان نفروخته، راهی جز این در پیش نخواهد گرفت. حكومت جهان باید به اهل آن كه مستضعفین و صالحین هستند باز گردد.

تنها كسانی اهل مبارزه هستند كه ریشه‌ی قیامشان در خاك ایمان محكم شده است و نماز بلندترین فریادهاست. عرصه‌ی تبلیغات جهانی، هر چه هست، جولانگاه دشمنان قد‌ار ماست. اما این امت با توكل پای در میدان نهاده‌اند و آنجا كه همه‌ی جهانِ امروز در سیطره‌ی شیاطین است، بگذار مظلومیت سلاح ما باشد و این راه كربلاییان است.

برادر همتیان معاون برادر لایقی فرمانده دسته‌ی ایمان است. خانه محل سكونت است و او اهل سكون نیست