سردار شهید حاج حسین خرازی

برای دریافت تصویر با کیفیت روی عکس کلیک نمایید

بازگشت به صفحه اصلی شهدای شاخص

شهید خرازی,سردار شهید حاج حسین خرازی,عباس گودرزی,تصویر,نقاشی چهره,فرمانده,متواضع

Logo
http://www.aviny.com/Album/tasvir-sazi/shakhes/pages/shahid-kharazi.aspx?&mode=print