شهید آوینی
سردار شهید حاج حسین خرازی

برای دریافت تصویر با کیفیت روی عکس کلیک نمایید

بازگشت به صفحه اصلی شهدای شاخص

شهید خرازی,سردار شهید حاج حسین خرازی,عباس گودرزی,تصویر,نقاشی چهره,فرمانده,متواضع

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo