شهید آوینی

 

آلبوم تصاویر سنگر تدارکات

بازگشت به صفحه wallpaper  | صفحات : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7


 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

کتاب خط پشتیبان؛ روایتی تصویری از آماد و پشتیبانی سپاه در دفاع مقدس است که بمناسبت برگزاری کنگره سرداران و۴۰۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه و در آستانه سی دومین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی توسط انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس به چاپ رسیده است. این کتاب در قطع خشتی (۲۲×۲۲ سانتیمتر) با جلد سخت در ۱۸۰ صفحه، شامل ۱۵۲ عکس (۳۸ عکس سیاه سفید و ۱۱۴ عکس رنگی) است که در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه منتشر شده است.

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

 

کتاب سنگر تدارکات

کتاب سنگر تدارکات

کتاب سنگر تدارکات

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک
کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات
 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک
کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

کتاب سنگر تدارکات

کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک
کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات
 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک

 

دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک دفاع مقدس, جنگ هشت ساله , والپیپر های دفاع مقدس,آرشیو موضوعی دفاع مقدس,دانلود والپیپر های دفاع مقدس,سنگر,تدارکات,سنگر تدارکات,کتاب,جبهه,لجستیک
کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات کتاب سنگر تدارکات

بازگشت به صفحه wallpaper  | صفحات : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo