شهید آوینی

 

 

گزارش تصویری/ زندگی جانباز هنرمند نقاش حسین نوری
عکس از رئوف محسنی

حسین نوری که در سال ۵۱ دست و پایش در اثر شکنجه ساواک از کار افتاد با شوق و توان گذشته نقاشی را با دهان ادامه می دهد. این هنرمند که در سال 63 ازدواج کرده به همسر خود نقاشی را آموزش داده است و نمایشگاههایی نیز در چین و فرانسه برگزار کرده است.

بازگشت به صفحه گزارش تصویری زندگی جانباز         2      

      

 

 

 

 

     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   

 بر گرفته از خبر گزاری مهر

 

 بازگشت به صفحه گزارش تصویری زندگی جانباز         2      

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo