بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

احكام چيزهايي كه روزه را باطل مي‎كند

مسأله 1662. اگر انسان عمداً و از روي اختيار كاري كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد، روزه‎اش باطل مي‎شود و چنان چه از روي عمد نباشد، اشكال ندارد ولي جنب اگر بخوابد و به تفصيلي كه در مسأله 1640 گفته شد تا اذان صبح غسل نكند روزه‎اش باطل است.

مسأله 1663. اگر روزه‎ دار سهواً يكي از كارهايي كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد و به خيال اين كه روزه‎ اش باطل شده، عمداً دوباره يكي از آنها را به جا آورد، روزه‎اش باطل مي‎شود.

مسأله 1664. اگر چيزي به زور در گلوي روزه ‎دار بريزند، يا سر او را به زور در آب فرو برند، روزه‎اش باطل نمي‎شود ولي اگر مجبورش كنند كه روزه خود را باطل كند مثلاً به او بگويند: اگر غذا نخوري ضرر مالي يا جاني به تو مي‎زنيم و خودش براي جلوگيري از ضرر چيزي بخورد، روزه اش باطل مي‎شود.

مسأله 1665. روزه‎دار نبايد جايي برود كه مي‎داند يا ايمن از آن نباشد كه چيزي در گلويش مي‎ريزند يا مجبورش مي‎كنند كه خودش روزه خود را باطل كند، و اگر برود و چيزي در گلويش بريزند، يا از روي ناچاري كاري كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد روزه‎اش باطل مي‎شود، بلكه اگر قصد رفتن كند، اگر چه نرود روزه‎ اش باطل است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved