بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

سجده سهو

مسأله 1245. براي پنج چيز بعد از سلام نماز، انسان بايد دو سجده سهو به دستوري كه بعداً گفته مي‎شود به جا آورد:

اول ـ آن كه در بين نماز، سهواً حرف بزند.

دوم ـ جايي كه نبايد سلام نماز را بدهد، مثلاً در ركعت اول سهواً سلام بدهد.

سوم ـ آن كه يك سجده را فراموش كند.

چهارم ـ آن كه تشهد را فراموش كند.

پنجم ـ آن كه در نماز چهار ركعتي بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، و اگر در جايي كه بايد بايستد، مثلاً موقع خواندن حمد و سوره اشتباهاً بنشيند، يا در جايي كه بايد بنشيند، مثلاً موقع خواندن تشهد اشتباهاً بايستد، بنابر احتياط واجب بايد دو سجده سهو به جا آورد. بلكه براي هر چيزي كه در نماز اشتباهاً كم يا زياد كند، احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بنمايد. و احكام اين چند صورت در مسائل آينده گفته مي‎شود.

مسأله 1246. اگر انسان اشتباهاً يا بخيال اين كه نمازش تمام شده حرف بزند، بايد دو سجده سهو به جا آورد.

مسأله 1247. براي حرفي كه از آه كشيدن و سرفه پيدا مي‎شود، سجده سهو واجب نيست، ولي اگر مثلاً سهواً آخ يا آه بگويد، بايد سجده سهو نمايد.

مسأله 1248. اگر چيزي را كه غلط خوانده دوباره بطور صحيح بخواند، براي دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست.

مسأله 1249. اگر در نماز سهواً چند كلمه حرف بزند و تمام آنها يك مرتبه حساب شود، دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافي است.

مسأله 1250. اگر سهواً تسبيحات اربعه را نگويد، يا بيشتر از سه مرتبه بگويد احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد.

مسأله 1251. اگر در جايي كه نبايد سلام نماز را بگويد سهواً بگويد:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلي عِبَادِ اللهِ الصّالِحين

يا بگويد:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

بايد دو سجده سهو بنمايد، و هم چنين اگر سهواً مقداري از اين دو سلام را بگويد بايد دو سجده سهو بنمايد. ولي اگر سهواً بگويد:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو به جا آورد.

مسأله 1252. اگر در جايي كه نبايد سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگويد، دو سجده سهو كافي است.

مسأله 1253. اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد، بايد برگردد و به جا آورد، و بعد از نماز بنابر احتياط واجب براي ايستادن بيجا، دو سجده سهو بنمايد.

مسأله 1254. اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد بعد از سلام نماز، سجده يا تشهد را قضا نمايد، و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد.

مسأله 1255. اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نياورد، معصيت كرده ولي نماز باطل نمي‎شود، و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد. و چنان چه سهواً به جا نياورد هر وقت يادش آمد بايد فوراً انجام دهد.

مسأله 1256. اگر شك دارد كه سجده سهو بر او واجب شده يا نه، لازم نيست به جا آورد.

مسأله 1257. كسي كه شك دارد، مثلاً دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا، اگر دو سجده بنمايد كافي است.

مسأله 1258. اگر بداند يكي از دو سجده سهو را به جا نياورده، و تدارك ممكن نباشد، و يا بداند سهواً سه سجده سهو كرده، بايد دوباره دو سجده سهو بنمايد.

دستور سجده سهو

مسأله 1259. دستور سجده سهو اين است كه بعد از سلام نماز فوراً نيت سجده سهو كند، و پيشاني را به چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد، و ذكر بگويد، و ذكر سجده سهو را به سه نحو مي‎شود انجام داد.

اول ـ «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَصَلَّي اللهُ عَلي مُحَمَّد وَآلِه».

دوم ـ «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد».

سوم ـ «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه»، و احتياط اختيار قسم سوم است، بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و ذكر را بگويد و بنشيند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved