بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

احكام كفن ميت

 

مسأله 576. ميت مسلمان را بايد با سه پارچه ـ كه آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسري مي‎گويند ـ كفن نمايند.

مسأله 577. لنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند. و بهتر آن است كه از سينه تا روي پا برسد. و پيراهن بايد از سر شانه، از دو طرف بدن، تا نصف ساق پا برسد كه تمام بدن را تا نصف ساق پا بپوشاند و بهتر آن است كه تا روي پا برسد و درازي سرتا سري بايد به قدري باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد و پهناي آن بايد به اندازه‎اي باشد كه يك طرف آن روي طرف ديگر بيايد.

مسأله 578. مقداري از لنگ، كه از ناف تا زانو را مي‎پوشاند و مقداري از پيراهن كه از شانه تا نصف ساق را مي‎پوشاند، مقدار واجب كفن است و آنچه بيشتر از اين مقدار در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب كفن مي‎باشد.

مسأله 579. اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن را ـ كه در مسأله قبل گفته شد ـ از سهم آنان بردارند، اشكال ندارد و احتياط آن است كه بيشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثي كه بالغ نشده، برندارند.

مسأله 580. اگر كسي وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند، يا وصيت كرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ولي مصرف آن را معين نكرده باشد، يا فقط مصرف مقداري از آن را معين كرده باشد، مي‎توانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند.

مسأله 581. اگر ميت وصيت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند احوط آن است كه در تكفين او به مقدار واجب كفن كه قيمتش مطابق شأن ميت باشد اكتفا نمايند.

مسأله 582. كفن زن بر شوهر است، اگرچه زن از خود، مال داشته باشد و هم چنين اگر زن را به شرحي كه در كتاب طلاق گفته مي‎شود، طلاق رجعي بدهند و پيش از تمام شدن عدّه بميرد، شوهرش بايد كفن او را بدهد و چنان چه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد ولي شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد.

مسأله 583. كفن ميت بر خويشان او واجب نيست، اگر چه مخارج او درحال حيات بر آنان واجب باشد.

مسأله 584. احتياط واجب آن است كه هر يك از سه پارچه كفن به قدري نازك نباشد، كه بدن ميت از زير آن پيدا باشد.

مسأله 585. كفن كردن با پوست مردار و چيز غصبي، اگر چيز ديگري هم پيدا نشود، جايز نيست. و چنان چه كفن ميت غصبي باشد و صاحب آن راضي نباشد، بايد از تنش بيرون آورند، اگر چه او را دفن كرده باشند.

مسأله 586. كفن كردن ميت با چيز نجس و با پارچه ابريشمي خالص، يا پارچه‎اي كه با طلا بافته شده جايز نيست، ولي در حال ناچاري اشكال ندارد.

مسأله 587. كفن كردن با پارچه‎اي كه از پشم يا موي حيوان حرام گوشت تهيه شده، در حال اختيار جايز نيست، و احتياط واجب آن است كه با پوست حيوان حلال گوشتي هم كه به دستور شرع ذبح شده، ميت را كفن نكنند، ولي اگر كفن از مو و پشم حيوان حلال گوشت باشد اشكال ندارد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با اين دو هم كفن ننمايند.

مسأله 588. اگر كفن ميت به نجاست خود او، يا به نجاست ديگري نجس شود، چنان چه كفن ضايع نمي‎شود، بايد مقدار نجس را بشويند يا ببرند، اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نيست، در صورتي كه عوض كردن آن ممكن باشد، بايد عوض نمايند.

مسأله 589. كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته اگر بميرد، بايد مثل ديگران كفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.

مسأله 590. مستحب است انسان در حال سلامت كفن و سدر و كافور خود را تهيه كند.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved