بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

احكام حج

 

مسأله 2044. حج: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالي است كه دستور داده ‎اند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر بر كسي كه اين شرايط را دارا باشد، يك مرتبه واجب مي‎شود:

1 ـ كمال، به اين كه بالغ و عاقل باشد.

2 ـ آن كه آزاد باشد.

3 ـ به واسطه رفتن به حج مجبور نشود كه كار حرامي را كه ترك آن از حج مهم‎تر است، انجام دهد، يا عمل واجبي را كه از حج مهم‎تر است ترك نمايد.

4 ـ آن كه مستطيع باشد و مستطيع بودن به چند چيز است:

اول ـ آن كه توشه راه و مركب سواري يا مالي كه بتواند با آن مال، آنها را تهيه كند داشته باشد.

دوم ـ آن كه سلامت مزاج و توانايي آن را داشته باشد كه بتواند مكه رود و حج را به جا آورد.

سوم ـ آن كه در راه مانعي از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد، يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست. ولي اگر از راه ديگري بتواند برود، اگر چه دورتر باشد، بايد از آن راه برود.

چهارم ـ آن كه به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم ـ آن كه مخارج كساني را كه خرجي آنان بر او واجب است مثل زن و بچه و مخارج كساني را كه مردم خرجي دادن به آنها را لازم مي‎دانند داشته باشد.

ششم ـ آن كه بعد از برگشتن كسب، يا زراعت، يا عايدي ملك، يا راه ديگري براي معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگي كند.

مسأله 2045. كسي كه بدون خانه ملكي رفع احتياجش نمي‎شود، وقتي حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.

مسأله 2046. زني كه مي‎تواند مكه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقير باشد و خرجي او را ندهد، و ناچار شود كه به سختي زندگي كند، حج بر او واجب نيست.

مسأله 2047. اگر كسي توشه راه و مركب سواري نداشته باشد و ديگري به او بگويد حج برو من خرج تو و عيالات تو را در موقعي كه در سفر حج هستي مي‎دهم در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه خرج او و عيالاتش را مي‎دهد حج بر او واجب مي‎شود. اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالي كه بتواند با آن زندگي كند نداشته باشد.

مسأله 2048. اگر خرجي رفتن و برگشتن و خرجي عيالات كسي را در مدتي كه مكه مي‎رود و برمي‎گردد، به او به بخشند و با او شرط كنند كه حج كند بايد قبول نمايد و حج بر او واجب مي‎شود، اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالي كه بتواند با آن زندگي كند نداشته باشد.

مسأله 2049. اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسي را در مدتي كه مكه مي‎رود و برمي‎گردد به او بدهند و بگويند حج برو ولي ملك او نكنند، در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمي‎گيرند، حج بر او واجب مي‎شود.

مسأله 2050. اگر مقداري مال كه براي حج كافي است به كسي بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه خدمت كسي كه مال را داده بنمايد، قبول كردن آن مال بر او واجب نمي‎شود.

مسأله 2051. اگر مقداري مال به كسي بدهند و حج بر او واجب شود، چنان چه حج نمايد، هر چند بعداً مالي از خود پيدا كند، و مستطيع شود، ديگر حج بر او واجب نيست.

مسأله 2052. اگر براي تجارت مثلاً تا جده برود و مالي به دست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد، بايد حج كند و در صورتي كه حج نمايد، اگر چه بعداً مالي پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب نيست.

مسأله 2053. اگر انسان اجير شود كه از طرف كس ديگر حج كند، چنان چه خودش نتواند برود و بخواهد ديگري را از طرف خودش بفرستد، بايد از كسي كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.

مسأله 2054. اگر كسي مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود، بايد اگر چه به زحمت باشد بعداً حج كند و اگر به هيچ قسم نتواند حج برود، چنان چه كسي او را براي حج اجير كند، بايد به مكه رود و حج كسي را كه براي او اجير شده به جا آورد و تا سال بعد در مكه بماند و براي خود حج نمايد. ولي اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و كسي كه او را اجير كرده راضي شود كه حج او در سال بعد به جا آورده شود، بايد سال اول براي خود و سال بعد براي كسي كه اجير شده حج نمايد.

مسأله 2055. اگر در سال اولي كه مستطيع شده به مكه رود و در وقت معيني كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنان چه در سال‎هاي بعد مستطيع نباشد، حج بر او واجب نيست. ولي اگر از سال‎هاي پيش مستطيع بوده و نرفته، اگر چه به زحمت باشد بايد حج كند.

مسأله 2056. اگر در سال اولي كه مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطه پيري يا مرض يا ناتواني نتواند حج نمايد و نااميد باشد از اين كه بعداً خودش حج كند بايد ديگري را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر در سال اولي كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده به واسطه پيري يا مرض يا ناتواني نتواند حج كند، احتياط واجب آن است كه كسي را از طرف خود بفرستد كه حج نمايد، و بهتر بلكه احوط اين است كه در اين صورت‎ها كسي را به نيابت بفرستد كه اولين مرتبه حج او باشد.

مسأله 2057. كسي كه از طرف ديگري براي حج اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او به جا آورد و اگر به جا نياورد، زن بر آن اجير حرام مي‎شود.

مسأله 2058. اگر طواف نساء را درست به جا نياورد يا فراموش كند چنان چه بعد از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و به جا آورد صحيح است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved